Søkeresultater288
141.
Tid for nominasjoner
Valgkomiteen i Baptistsamfunnet ber også i 2019 om innspill fra menighetene i forhold til å forberede valgene på landsmøtet sommeren 2019. De ulike vervene vi velger til på landsmøtet er viktige og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1490995
2019-01-23
142.
Innkalling til landsmøtet
Vi minner om at landsmøtet i Tromsø er 5.-7. juli. Landsmøteforhandlingene blir på Radisson Blu midt i sentrum. Landsmøtet vil, siden det er lagt til et konferansehotell, koste noe mer enn en har ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1491934
2019-01-23
143.
Lederkonferansen i Drammen 8 – 10 mars!
Over 200 har allerede meldt seg på, men det er plass til flere. Siste frist for påmelding er 6. februar. Vi er forventningsfulle og spente på hva Gud vil gjøre i og gjennom vårt fellesskap i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1491146
2019-01-23
144.
Feirer at folkehøgskolen er 60 år
Inneværende skoleår er det 60 år siden første kull med elever gikk på Holtekilen folkehøgskole. Siste frist for påmelding til feiringen 9. februar er 30. januar. Det feires 9. februar kl 14-18 med en ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1485425
2019-01-23
145.
Kirke i en ny tid!
Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid» to uker i mars. To uker i mars 2019 inviterer en til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1491245
2019-01-24
146.
Etiske retningslinjer
Lønns og personalutvalget i Det Norske Baptistsamfunn (LPU) har utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i menighetene, basert på etiske retningslinjer vedtatt av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1492741
2019-01-30
147.
Arealtilskudd kirkebygg
Statsbudsjettet for 2019 har videreført ordningen om tilskudd til nye kirkebygg i privat eie. Rundskriv V-001/19 B fra Kulturdepartementet regulerer ordningen. Utlysningen finnes på regjeringens ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1492824
2019-01-31
148.
Etter lederkonferansen
Vi haddde flotte dager sammen på lederkonferansen. Her finner du dokumentasjon og reiseregning. Konferansen i Drammen 8.-10. mars samlet over 300 deltakere, som både ble utrustet og utfordret på å ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1499552
2019-03-21
149.
Permisjoner og permitteringer
Selv om ordene i overskriften er svært like har de helt forskjellig mening. I denne artikkelen forsøker vi å forklare forskjellen og peke på hvilke regler som gjelder. Permisjoner Det er mange ...
https://intranett.baptist.no/personal/permisjon-og-permittering
2019-03-28
150.
Mva-kompensasjon
Stortinget har innført en ordning der frivillige organisasjoner får refundert noe av sine kostnader til merverdiavgift på drift. Denne ordninger er tilgjengelig for de av våre menigheter som har ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405541
2019-04-04
151.
Årsrapporten må leveres nå!
Flere uker etter fristen mangler vi fremdeles årsrapporter fra halvparten av menighetene. Dere som ikke har levert en bes om å gjøre det nå! Siste frist for rapportering er 25. april! Også i år ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1499547
2019-04-05
152.
Feil i innrapportering av skattefrie gaver rettet opp
Det har skjedd en beklagelig feil ved innrapporteringen. Vi forsikrer at alle gaver vil komme med i skatteoppgjøret for 2018 og har lagt ut oppdatert informasjon i saken. Vi har oppdaget at det har ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1501321
2019-04-08
153.
Meld deg på landsmøtet nå
Selv om menigheten sender inn fullmakter for de deputerte, må alle som skal representerte menighetene melde seg på landsmøtet. Vi kan fremdeles tilby overnatting på landsmøtehotellet. Her gjelder ...
https://baptist.no/landsmotet
2019-05-03
154.
Landsmøtet
Vi har i dag offentliggjort innkallingen til landsmøtet, som i år blir lagt til Gardermoen-området 12.-14. november 2021. Landsmøtet er høyeste myndighet i Baptistsamfunnet, og vi ser det som viktig ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1406001
2019-05-03
155.
Baptistene har flyttet
Administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn og Ung baptist er nå installert i nye lokaler sentralt i Oslo. Begge skolene er fremdeles på baptistsenteret på Stabekk. Baptistsamfunnet og Ung baptist ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1507857
2019-05-21
156.
Korrigerte medlemslister
Vi har i dag sendt videre tilbakemeldinger fra myndighetene på kontroll av medlemslistene. Returfrist for korreksjoner i forhold til medlemslistene er satt til 5. august. Denne tilbakemeldingen er ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1511884
2019-07-16
157.
Regionale samlinger høsten 2019
Landsmøtet 2019 vedtok samtaler om hvordan vi forstår vår kirkeordning og hva som utgjør grunnlaget vi står felles om som baptister. Hvordan skal vi forstå vår kirkeordning og hvilke teologiske ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1511885
2019-07-16
158.
159.
Regionale samlinger
Forberedelsene til regionale samlinger går for fullt. Vi vil sende ut samtalegrunnlag for samlingene ca 9. september. Hovedstyret ved Arbeidsutvalget, administrasjonen og Baptistenes Teologiske ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1521397
2019-08-27
160.
Lønnstabell 2019
Vi har for en stund siden lagt ut oppdatert lønnstabell, gjeldende fra 1. mai 2019. Vedlagt finner du link til lønnstabellen. Se til at den som har ansvar for lønnsutbetalingene får denne. Det er ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1521399
2019-08-27
 Forrige123456789101112131415 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone