Styringsdokumenter

Baptistsamfunnets vedtekter regulerter arbeidet innen kirkesamfunnet. I vedtektene beskrives Baptistsamfunnets organisasjon og strukturen  Gjeldende vedtekter kan lastes ned.

I tillegg til vedtektene vedtok Baptistsamfunnets landsmøte i 2022 et grunnlagsdokuemnt. Grunnlagsdokumentet med vedlegg trekker fram hva som har vært og er sentralt i norsk og skandinavisk baptisme slik det er beskrevet i tidligere dokumenter og relevant faglitteratur. Dokumentet er bevisst kortfattet for å gjøre det mest mulig tilgjengelig.

Hovedstyret har vedtatt etiske retningslinjer for Kirkesamfunnets arbeid. Ansatte og tillitsvalgte i Det NOrske Baptistsamfunn sentralt er forpliktet på disse retningslinjene.

Det er også utarbeidet en mal basert på de etiske retningslinjene. Vårt Lønns- og personalutvalg har anbefalt menighwetene å utarbeid etiske retningslinjer ut fra forslaget.

Hjem 
   
  NavnTaggerStørrelseDato  
  dnb_vedtekter.pdf238 kB2023-04-14 08:17
  Etiske retningslinjer DNB.pdf138 kB2023-04-20 11:52
  Grunnlagsdokument med vedlegg.pdf500 kB2023-04-20 11:51
  Mal for etiske retningslinjer for menigh ...32 kB2023-04-20 11:52
     

  Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

  Powered by Cornerstone