Styringsdokumenter

Baptistkirken Norges vedtekter regulerer arbeidet innen kirkesamfunnet. I vedtektene beskrives organisasjon og strukturen  Gjeldende vedtekter kan lastes ned.

I tillegg til vedtektene vedtok landsmøtet i 2022 et grunnlagsdokument. Grunnlagsdokumentet med vedlegg trekker fram hva som har vært og er sentralt i norsk og skandinavisk baptisme slik det er beskrevet i tidligere dokumenter og relevant faglitteratur. Dokumentet er bevisst kortfattet for å gjøre det mest mulig tilgjengelig.

Hovedstyret har vedtatt etiske retningslinjer for kirkesamfunnets arbeid. Ansatte og tillitsvalgte i Bapttistkirken Norge sentralt er forpliktet på disse retningslinjene.  Det er også utarbeidet en mal basert på de etiske retningslinjene. Vårt Lønns- og personalutvalg har anbefalt menighetene å utarbeid etiske retningslinjer ut fra forslaget.

Hovedstyret har vedtatt prosedyre for ansettelsesrådet og for utelukkelse og bedt om at vedtak som peker mot baptistisk tro og ordning samles.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone