Søkeresultater102
1.
Oppdaterte bønnekalendere
Vi ønsker et tydelig bønnefokus innen Baptistsamfunnet. Bønnekalenderene hjelper deg med dette. Vi tror at Gud hører bønn og at Gud bryr seg om både dem som ber og dem som blir bedt for. Vi tror ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1401764
2016-10-26
2.
Hvordan legge til nytt medlem?
Å holde medlemslisten oppdatert er det viktigste du bruker systemet til. Her er en innføring i hvordan legge til nye medlemmer. Gå inn i systemet på medlem.baptist.no/*din menighet/ Det er to ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404283
2016-11-22
3.
Hvordan melde ut et medlem?
Det er viktig å følge rett prosedyre for utmelding av medlemmer. Denne artikkelen viser deg hvordan! Gå inn i systemet på http://medlem.baptist.no/*din menighet*/ Skriv inn navnet på den du ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404289
2016-11-22
4.
Familier
Medlemsystemet har støtte for familiekoblinger. Dette er særlig nyttig hvis du vil finne f.eks. foreldre til barn mellom 8-15, eller annen familierelatert informasjon. Denne artikkelen vil vise deg ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404311
2016-11-22
5.
Søkefunksjoner
Systemet har mange avanserte søkefunksjoner. Her møter du noen av dem. TIPS 1: For å få best mulig resultat av søkefunksjonene, bør du endre listevisning fra "Medlemmer" til "Kontakter". Dette gjør ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404345
2016-11-22
6.
Dødsfall
Hvordan registrere at et medlem er avgått ved døden? Gå til medlemslisten, søk opp personen som er død. Klikk på vedkommendes navn. I bildet du da får opp, klikk "Sett dødsdato". Fyll inn ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404376
2016-11-22
7.
Oppsett av sms fra medlem.baptist.no
Systemet støtter sending av sms direkte fra systemet. Her er info om hvordan du kommer i gang! For å ta i bruk smsutsending må menigheten ha bestilt sms-kreditter fra Baptistsamfunnet. Sms fra ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404502
2016-11-23
8.
Oppsett av epost fra medlem.baptist.no
Systemet støtter direkte sending av epost. Slik kommer du i gang. Som standard kan du sende epost fra din registrerte epostadresse. Imidlertid kan du også sette opp ekstra adresser for utsending av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404561
2016-11-23
9.
Sending av epost og sms
Hvordan sender du ut epost og sms fra systemet? Her har du noen få enkle steg for til å sende sms og epost. Prosessen er svært lik, derfor dekkes den av samme artikkel. 1. Sørg for at sms og epost ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404613
2016-11-23
10.
Endre listevisning
Som standard sorteres listen på fornavn med fullt navn i visningen. Dette kan endres! For å endre listevisningen klikker du på det lille tannhjulet nederst til høyre under listen (se ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405292
2016-11-25
11.
Rutiner for inn‐ og utmelding
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt oss redegjøre for rutiner ved inn‐ og utmelding. I den forbindelse har vi tatt utgangspunkt i den informasjon vi gir våre nye menigheter, og samlet dette til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405523
2016-11-28
12.
Referater hovedstyret
Baptistsamfunnets hovedstyre møtes til fem ordinære møter hvert år. Referater fra disse møtene, og ekstramøter som det er behov for å ha, finnes i dokumentmappene nedenfor. Hovedstyret har den ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405524
2016-11-28
13.
Obligatorisk tjenestepensjon
DNB har på vegne av menighetene inngått avtale med forsikringsselskapet DNB Liv (via KNIF) om en ordning for obligatorisk tjenestepensjon for ansatte i våre menigheter og organisasjoner. Ordningen ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405526
2016-11-28
14.
Personal
Innen Det Norske Baptistsamfunn er det en rekke arbeidsgivere. Menighetene og  arbeidsgrenene er selvstendige, og ansettelsene er knyttet opp mot disse. Likevel ønsker vi at det skal være en ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405527
2016-11-28
15.
Vilkår ansatte
Lønns- og Personalutvalget har vedtatt følgende forhold som gjeldende for ansatte i Det Norske Baptistsamfunn. 1. LØNNSSYSTEM NN Baptistmenighet følger det lønnssystem som er vedtatt for Det ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405529
2016-11-28
16.
Forsikringer
Det Norske Baptistsamfunns ansatte og menigheter har mulighet til gunstige forsikringsordninger gjennom Knif Trygghet Forsikring. Her er det mulighet både for ansatteforsikringer (som ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405530
2016-11-28
17.
Satser og beløpsgrenser
Satser og beløpsgrenser i Det Norske Baptistsamfunn Kilometergodtgjørelse t.o.m. 10.000 km 3,50 pr km Kilometergodtgjørelse over 10.000 km 3,45 pr ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405531
2016-11-28
18.
Arbeidsgivere
Arbeidsgiverens plikter er bl.a. regulert i Arbeidsmiljøloven, samt Skatte- og regnskapslovgivningen. Nedenstående er et utdrag av disse pliktene, men ingen fullstendig liste. Viktige ting å ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405533
2016-11-28
19.
Lønn, reise, egenmelding
Lønnssystemet baserer seg opprinnelig på minstelønnssatsene til Kommunal sektor i Utdannings­forbundet. Med virkining fra og med 2015 gjorde LPU vedtak om at DNBs lønnssystem frigjøres fra dette, og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405534
2016-11-28
20.
Frivillighetsregisteret
Siden ”ordningen om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” ble innført i 2010, var det dette året noen unntaksbestemmelser som gjaldt. Fra 2011 er det imidlertid full ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405539
2016-11-28
123456 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone