Søkeresultater172
1.
Organisasjons- og kompetanseutvikling
CBCN er en stor organisasjon med mange ledere og mange aktører. I tillegg er de spredt utover et enormt geografisk område med dårlig infrastruktur. Dette gir store utfordringer i forhold til ledelse, ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1468609
0000-00-00 00:00:00
2.
3.
Nytt om gaver med skattefradrag
Etter 14 års godt samarbeid har vi sagt opp avtalen med Solidus, og begynner nå å bruke medlemssystemet Cornerstone som plattform for både medlems- og giverhåndtering. Vi begynner nå utrullingen av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1483525
0000-00-00 00:00:00
4.
5.
6.
7.
Hvordan legge til nytt medlem?
Å holde medlemslisten oppdatert er det viktigste du bruker systemet til. Her er en innføring i hvordan legge til nye medlemmer. Se også artikkelen "Rutiner for inn- og utmelding" for mer informasjon ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404283
2016-11-22
8.
Hvordan melde ut et medlem?
Det er viktig å følge rett prosedyre for utmelding av medlemmer. Denne artikkelen viser deg hvordan! OBS! Du har ikke lov til å slette personer med historisk medlemskap. Alle tidligere medlemmer skal ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404289
2016-11-22
9.
Familier
Medlemsystemet har støtte for familiekoblinger. Dette er særlig nyttig hvis du vil finne f.eks. foreldre til barn mellom 8-15, eller annen familierelatert informasjon. Denne artikkelen vil vise deg ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404311
2016-11-22
10.
Søkefunksjoner
Systemet har mange avanserte søkefunksjoner. Her møter du noen av dem. TIPS 1: For å få best mulig resultat av søkefunksjonene, bør du endre listevisning fra "Medlemmer" til "Kontakter". Dette gjør ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404345
2016-11-22
11.
Dødsfall
Hvordan registrere at et medlem er avgått ved døden? Gå til medlemslisten, søk opp personen som er død. Klikk på vedkommendes navn. I bildet du da får opp, klikk "Sett dødsdato". Fyll inn ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404376
2016-11-22
12.
Oppsett av sms fra medlem.baptist.no
Systemet støtter sending av sms direkte fra systemet. Her er info om hvordan du kommer i gang! For å ta i bruk smsutsending må menigheten ha bestilt sms-kreditter fra Baptistsamfunnet. Sms fra ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404502
2016-11-23
13.
Oppsett av epost fra medlem.baptist.no
Systemet støtter direkte sending av epost. Slik kommer du i gang. Som standard kan du sende epost fra din registrerte epostadresse. Imidlertid kan du også sette opp ekstra adresser for utsending av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404561
2016-11-23
14.
Sending av epost og sms
Hvordan sender du ut epost og sms fra systemet? Her har du noen få enkle steg for til å sende sms og epost. Prosessen er svært lik, derfor dekkes den av samme artikkel. 1. Sørg for at sms og epost ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1404613
2016-11-23
15.
Endre listevisning
Som standard sorteres listen på fornavn med fullt navn i visningen. Dette kan endres! For å endre listevisningen klikker du på det lille tannhjulet nederst til høyre under listen (se ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405292
2016-11-25
16.
Rutiner for inn‐ og utmelding
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har bedt oss redegjøre for rutiner ved inn‐ og utmelding. I den forbindelse har vi tatt utgangspunkt i den informasjon vi gir våre nye menigheter, og samlet dette til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405523
2016-11-28
17.
Referater hovedstyret
Baptistsamfunnets hovedstyre møtes til fem ordinære møter hvert år. Referater fra disse møtene, og ekstramøter som det er behov for å ha, finnes i dokumentmappene nedenfor. Hovedstyret har den ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405524
2016-11-28
18.
Obligatorisk tjenestepensjon
DNB har på vegne av menighetene inngått avtale med forsikringsselskapet DNB Liv (via KNIF) om en ordning for obligatorisk tjenestepensjon for ansatte i våre menigheter og organisasjoner. Ordningen ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405526
2016-11-28
19.
Personal
Innen Det Norske Baptistsamfunn er det en rekke arbeidsgivere. Menighetene og  arbeidsgrenene er selvstendige, og ansettelsene er knyttet opp mot disse. Likevel ønsker vi at det skal være en ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405527
2016-11-28
20.
Vilkår ansatte
Lønns- og Personalutvalget har vedtatt følgende forhold som gjeldende for ansatte i Det Norske Baptistsamfunn. 1. LØNNSSYSTEM NN Baptistmenighet følger det lønnssystem som er vedtatt for Det Norske ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405529
2016-11-28
12345678... Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone