Søkeresultater288
101.
Husk å budsjettere med misjonsgaver
I 2018 har vi budsjettert med 2,9 millioner i gaveinntekter til Baptistsamfunnets fellesarbeid. 2.6 millioner av dette til internasjonal misjon. Alle menighetene er i fellesskap ansvarlig for å nå ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1448196
2017-12-28
102.
Innkalling til landsmøtet 2018
Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Stavern folkehøgskole Fredtun, 4.-5. juli 2018. Siste frist for innkomne forslag er onsdag 4. april. Sakslisten og sakspapirene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1448197
2017-12-28
103.
Løfte i flokk
Landsmøtet 2017 bestemte å igangsette den treårige innsamlingsaksjon "Løfte i flokk" til fordel for Baptistsamfunnets skoler. Aksjonen, som startethøsten 2017 fortsetter gjennom 2018 og 2019. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1448198
2017-12-28
104.
Velkommen til Baptistenes lederkonferanse
9-11 mars 2018 er det igjen storsamling for baptistledere. Du får lavest priser ved påmelding innen 21 januar og siste påmeldingsfrist er 9 februar. Vi har både programmet, prisene og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1448199
2017-12-28
105.
Spørreskjema valg av generalsekretær 2020
Baptistsamfunnet skal neste gang velge generalsekretær i Landsmøtet 2020. Hovedstyret ønsker å gjøre et godt forarbeid til dette og i første omgang er det fokus på stillingens innhold og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1448556
2018-01-02
106.
Nominasjoner til landsmøtet 2018
Det er tid for å starte arbeidet med nominasjoner til landsmøtet 2018. Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk ordnet kirkesamfunn hvor Landsmøtet fatter de viktigste beslutninger knyttet til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1450113
2018-01-18
107.
Menighet
Baptistsamfunnet består av 101 selvstendige enkeltmenigheter. Menighetene står i et frivillig men intimt samarbeid når det gjelder oppgaver av felles interesse og slike som ville overskride en ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1452490
2018-02-06
108.
Velkommen til Vekstakademiet 2018!
Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet inviterer menighetsledere, unge ledere og menighetsplantere til Vekstakademiet. 17.-20. juni, i flotte omgivelser på Ansgarskolen i Kristiansand. Vi oppfordrer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1452551
2018-02-06
109.
Tid for årsrapport fra menighetene
Skjema for rapportering til Baptistsamfunnet er nå klart for utfylling. Litt sent, men enda i tide. Det er behov for innsamling av statistikse data. Også i år trenger vi å få årsrapport tilbake fra ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1460596
2018-03-23
110.
Fagdag om baptistisk ekklesiologi
22. mai inviterer Det Norske Baptistsamfunn og Høyskolen for ledelse og teologi til fagdag om baptistisk og frikirkelig ekklesiologi. Brian Haymes, fra England, og Fredrik Wenell fra Akademi for ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1460597
2018-03-23
111.
Reiseregning lederkonferansen
Deltakere som bor vest for Kristiansand-området og nord for Lillehammer-området har rett til reisedekning. Vi har allerede sendt ut skjema til dem det gjelder, men for å sikre oss at informasjonen ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1460599
2018-03-23
112.
Faktura på vei
Hvert år fakturerer vi medlemsregisterlisens og menighetsandel for lederkonferansen. Her er litt informasjon om disse ordningene. Menighetsandel lederkonferansen I mange år har det vært praksis at ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1463099
2018-04-11
113.
Jubileumskonferanse - Kirkens framtid i samfunnets framtid
Hvordan ser samfunnet ut i 2038, og hva gjør kirkene for å forberede seg, er utfordringen Naturlig Menighetsutvikling gir i jubileumsmarkeringen. Jubileumsmarkeringen finner sted i Oslo Sentrum ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1463253
2018-04-12
114.
Ny lønnstabell fra 1. mai 2018
Lønnstabellen er klar. Husk at lønnen blir justert for de ansatte. Lønnstabellen gyldig fra 1. mai 2018 er klar og finnes på denne siden. Husk at endringsmelding for Obligatorisk tjenestepensjon må ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1467673
2018-05-03
115.
Sakspapirene til landsmøtet er publisert
Baptistamfunnet inviterer til landsmøte på Stavern folkehøgskole Fredtun 4.-5. juli. De fleste sakspapirene og sakslisten er publisret 4. mai, som er i tråd med fristen for publisering i våre ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1467868
2018-05-04
116.
Bestilling av årbok 2018
Sakspapirene til landsmøtet blir trykket i årbok 2018. Skjema for bestilling ligger nå ute. Bestilling av årbok må gjøres innen andre pinsedag 21. mai.   Bruk denne linken for ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1468243
2018-05-08
117.
Nødhjelpsinnsamling til krigsrammede i Kachin-provinsen
Igjen har borgerkrigen gjort livet krevende for befolkningen i Kachin-provinsen, lengst nordvest i Myanmar. Konflikten mellom befolkningen i Kachin og myndighetene i Myanmar har vart i flere år. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1468298
2018-05-09
118.
Komplette sakspapirer
Alle relevante dokumenter for saksbehandlingen i landsmøtet er tilgjengelig på landsmøtesiden. Vi har i dag, 23. mai, lagt ut de siste sakspapirene til landsmøtet 2018 i Stavern, årboken er sendt til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1469743
2018-05-23
119.
Momskompensasjon 2018
Skjema for søknad om mvakompensasjon ("momskompensasjon") for regnskapsåret 2017 er lagt ut. Skjema for søknad om mvakompensasjon ("momskompensasjon") for regnskapsåret 2017 er lagt ut på denne ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1469749
2018-05-23
120.
Dokumentasjon for vigselsmyndighet
Vi har den siste tiden fått en rekke henvendelser ang. vigsler og dokumentasjon om vigselsmyndighet. Vi legger derfor ut dette rundskrivet som vi sendte ut 18. desember på nytt. Til alle menighetene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1472111
2018-06-18
 Forrige12345678910111213... Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone