Søkeresultater294
261.
Bønn i fastetid
Søndag 14. mars inviteres NKR sine medlemskirker om solidaritet ved å stå sammen i bønn for de mange i verden som av mange grunner ikke får vaksiner, eller ikke får vaksiner i nødvendig tid. Mer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1582152
2021-02-15
262.
Kirke på nye måter
Norges Kristne Råd gjennomførte onsdag 17. februar webinar om kirke på nye måter! Hvis du ikke fikk med deg webinaret kan du se det i opptak nå. Opp mot 170 personer hadde meldt seg på webinaret ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1582050
2021-02-19
263.
Åpner for gudstjenester
I flg den nye anbefalingen fra myndighetene 19. februar videreføres de fleste nasjonale tiltakene, men for kirkene innføres en viktig endring om at fastmonterte stoler erstattes med krav om faste, ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1582785
2021-02-19
264.
Kan en samles over kommunegrenser?
Med åpning for inntil 100 deltakere kom også formuleringen "Det er også en anbefaling om å unngå å samle folk på tvers av kommunegrensene," som en nasjonal anbefaling . Slik vi forstår reglene og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1583087
2021-02-22
265.
Innkalling til landsmøtet 2021
Vi har i dag lagt ut innkallingen til landsmøtet, 3.-5. september på Gardermoen. Landsmøtet er arenaen der vi som menigheter i felleskap lytter til Gud og tar de viktige avgjørelsene. Landsmøtet, som ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1583208
2021-02-23
266.
Kirkens Nødhjelp – Fasteaksjonen
Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 785 millioner mennesker det hver dag. La oss bidra til en mer rettferdig verden sammen. 21.-23. mars gjennomføres Kirkens Nødhjelp sin ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1583485
2021-02-25
267.
Forbønn for kirken og verden i en pandemi, 14. mars
I solidaritet med de mange i verden som av mange grunner ikke får vaksiner, eller ikke får vaksiner i nødvendig tid inviteres NKR sine medlemskirker til å stå sammen i bønn, søndag 14. mars. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1583473
2021-02-25
268.
Varsel om tidspunkt for høring i forbindelse med landsmøtevedtak vedrørende vår baptistiske identitet
BID2022 komiteen, som jobber etter oppdrag fra landsmøtet, har varslet at en i mai vil slippe den første høringen på utkastene som det jobbes med fram mot landsmøtet 2022. Selv om situasjonen  ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1584647
2021-03-08
269.
Menighetens kjærlighetsgave til Myanmar
Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk. Vi ufordrer alle baptistmenigheter til å gi en ...
https://baptist.no/lese/article/1583075
2021-03-11
270.
Midler til Pedagogisk utviklingsarbeid
Ekstraordinær utlysning av midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler) for 2021 K-stud vil stimulere til mer og bedre opplæring, og styrker denne innsatsen under koronapandemien. Derfor har vi ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1585661
2021-03-17
271.
5000 kr ekstra i tilskudd for å starte opp nye kurs og grupper
Søknadsfristen den 26. mars på den nye stimuleringsordning nærmer seg, og vi håper å få inn mange søknader. Starter du nye kurs og annen opplæring for ungdom og voksne under korona-pandemien, eller ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1585673
2021-03-17
272.
Covid-19 Oppdatering - Påbud om digital undervisning i Viken m.fl.
Vi vil informere dere om at myndighetene har satt begrensinger for opplæringsvirksomhet, som også gjelder studieforbund og deres medlemsorganisasjoner og lokallag. Se mer her: Covid-19 Oppdatering – ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1585733
2021-03-18
273.
Årsrapport til Baptistsamfunnet
Det er tid for å sende inn årsrapporten til Baptistsamfunnet. Frist for innsending er 10. april. Link til skjemaer på denne saken. Årsrapporten er viktig å sende inn av flere årsaker. For det første ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1585049
2021-04-08
274.
Registrering av seremonier - dåp, vigsler, begravelser mm.
Det er viktig at alle kirkelige seremonier registreres i systemet. Særlig for vigsler er dette viktig, da vi må rapportere antall til Statsforvalteren. Dette gjelder uansett om personene var ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1588753
2021-04-08
275.
Registrering av vigsler i medlemssystemet
Vi må innrapportere antall vigsler til Statsforvalteren. Derfor er det viktig at alle vigsler registreres i medlemssystemet. Pga ny trossamfunnslov er det endringer i innrapporteringen til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1588757
2021-04-08
276.
Registrering av seremonier - vigsler, dåp, begravelser, mm.
Det er viktig at alle kirkelige seremonier registreres i systemet. Særlig for vigsler er dette viktig, da vi må rapportere antall til Statsforvalteren. Dette gjelder uansett om personene var ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1588758
2021-04-08
277.
Viktig pristildeling
Safia Abdi Haase fra Halden er tildelt Ikkevoldsprisen 2021. Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00. ...
https://baptist.no/lese/article/1588726
2021-04-08
278.
En global konferanse for rettferd (The Global Justice Conference)
Den 22. mai går The Global Justice Conference av stabelen. Vi møtes digitalt for å dele tanker, historier og erfaringer om urett og hvordan vi kan kjempe for en mer rettferdig verden – slik den ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1592177
2021-05-04
279.
Utlysning av tilskuddsmidler til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling
Barne- og familiedepartementet utlyser 3,2 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål Tros- og livssynssamfunn, ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1592167
2021-05-05
280.
Informasjon om utlysning av tilskudd til private kirkebygg
Barne- og familiedepartementet har lyst ut midler under tilskuddsordningen Private kirkebygg. Det er i år bevilget 5,3 mill. kroner til ordningen. Søknadsfristen er 10. juni. Opplysninger om ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1592170
2021-05-05
 Forrige...789101112131415 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone