Satser og beløpsgrenser

Satser og beløpsgrenser i Det Norske Baptistsamfunn

Kilometergodtgjørelse t.o.m. 10.000 km 3,50 pr km
Kilometergodtgjørelse over 10.000 km 3,45 pr km
   
Prekenhonorar: 1.900,- pr møte

For diett under tjenestereiser innenlands gjelder kun dekning etter regning, dvs dokumentert med kvittering. For reiser i utlandet benytter vi 50% av Statens satser.

 

Endringen i kilometergodtgjørelse gjelder fra 1.1.2017
Endring i prekenhonorar gjelder fra 1.8.2015

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone