Søkeresultater288
61.
Skatt og arbeidsgiveravgift
Det er spesielle regler for beregning av skatt og arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner. Dette er et forsøk på å gi en oversikt. Hovedregelen er at alle lønnskostnader skal innberettes ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1413436
2017-03-06
62.
Hva kan du og din menighet gjøre?
KIA inviterer til kurshelg om problematikken rundt konvertitter i Norge. Kurset er i Bergen 28.-29. april. En del mennesker på flukt konverterer til kristen tro enten i hjemlandet, på flukten, ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1413549
2017-03-06
63.
Seminar om Kompetansepluss Frivillig
17. mars inviterer Voksenopplæringsforbundet til kurs om tilskuddsordningen som ta sikte på å løfte folks grunnleggende ferdigheter. Deltakerne vil lære seg hvordan man kan lage gode kurs under ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1413623
2017-03-06
64.
Regnskapsføring
Det Norske Baptistsamfunn pålegger sine menigheter å føre regnskap, selv om menighetene som hovedregel ikke er pålagt offentlig regnskapsplikt. Regnskapsplikt påløper frivillige organisasjoner ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1414367
2017-03-07
65.
Global uke
12.-19. november markerer kirkene i Norge Global uke med fokus på moderne slaveri. Kirkene i Norge gjennom Norges Kristne Råd, har gått inn for å markere en global uke hvert år, der man sammen og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1415281
2017-03-09
66.
Støtt opp om Fasteaksjonen
Det er 50.-ende gang Kirkens Nødhjelp har fasteaksjon. Vi er blant oppdragsgivene og oppfordrer til å deltakelse. Rundt i hele landet er kristenfolket engasjert i Fasteaksjonen. Lokale komiteer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1412737
2017-03-15
67.
Få menigheten med på Blink
Brosjyrene har kommet i posten. 5.-9. juli er det landsmøte og sommerfest i Stavern. Nå er det tid for å reklamere! Vi har nettsidene for Blink på plass. Det ligger to filmer som kan kjøres i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1416134
2017-03-17
68.
Stipendiatstillinger
Høyskolen for Ledelse og teologi har lyst ledig to stipendiatstillinger med søknadsfrist 12. april. HLT utlyser 2 stipendiatstillinger over 4 år. Skolen søker etter personer som vil gjennomføre et ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1416410
2017-03-21
69.
Velkommen til inspirerende dag med baptistisk teologi
Fredag 19. mai inviterer Høyskolen for ledelse og teologi i samarbeid med Baptistenes Høyskoleråd til fagdag ved skolen. Dr Anthony R. Cross  Regent Park College i England har hoveddelen av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1416413
2017-03-21
70.
Levende Tro
Ressursside for Levende Tro og Alle Sammen arbeidet i Det Norske Baptistsamfunn På denne finner dere ressurser til Alle Sammen og Levende Tro arbeidet i DNB. Ressursmateriell til Alle ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1418346
2017-04-05
71.
Tros- og livssynsdialog
Forpliktelse til interreligiøs dialog og samarbeid og tverrkulturell kommunikasjon, er en uunnværlig del av kirkens oppdrag. I alle lokalsamfunn i Norge lever nå mennesker tilhørende ulike ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1418667
2017-04-10
72.
Reformasjonen
Den reformasjonen som vi markerer, var en viktig hendelse i historien som har påvirket det norske samfunnet og alle kirker på avgjørende måter. Reformasjonen representerer ikke kun ett punkt i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1418670
2017-04-10
73.
Kurs i organisasjonsledelse
Å lede i frivillige organisajoner krever kunnskap. Voksenopplæringsforbundet arrangerer seminar om Ledelse av frivillige organisasjoner, som det er mulighet for å delta på. 12.mai 2017 kl. 9.30 – ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1419785
2017-04-21
74.
Misjonærforeningen inviterer til samling
Alle som brenner for misjon er velkommen til å delta på inspirerende dager i Stavern, 3.-5. juli, rett før Blink starter opp. Kjære misjonsvenner, pastorer og menighetsledere over hele landet! Vi i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1420476
2017-04-27
75.
Ny lønnstabell lagt ut
Årets lønnsoppgjør gir ansatte knyttet opp mot Baptistsamfunnets tabell 2,4 % lønnsvekst. Tabellen er utarbeidet etter gjeldene regelverk og er godkjent av Lønns- og personalutvalget før publisering. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1421194
2017-05-05
76.
Sakslisten er publisert
Vi har i dag publisert sakslisten til landsmøtet, som er i Stavern 5.-6. juli. En god del av sakspapirene til de ulike sakene er også publisert. Resten vil komme i løpet av kort tid. Vi kommer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1421195
2017-05-05
77.
Årboken må bestilles
Siste frist for å bestille Årbok 2017 med sakspapirer til landsmøtet er i løpet av 17. mai da boken går i trykk 18. mai. Tiden for landsmøtet nærmer seg. Vi har allerede publisert en lang rekke av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1421653
2017-05-12
78.
Søknad om mva-kompensasjonen
Vi har i dag lagt ut oppdaterte skjemaer og rettlednign for å søke om kompensajon for momsen menigheten betaler. Den årlige søknaden om mva-kompensasjon har blitt en viktig inntektsskilde for ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1422449
2017-05-22
79.
Fremmer tilleggssaker til landsmøtet
Hovedstyret benytter seg 20. juni 2017 av retten til å fremme saker utover tidligere oppsatt dagsorden til landsmøtet i Stavern 5.-6. juli. I følge vedtektene avgjør landsmøtet med 4/5-dels flertall ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1424664
2017-06-20
80.
Hvordan søke etter personnummer?
Hvert år får menighetene tilbakemelding fra Fylkesmannen på dobbeltførte medlemmer, men listen består bare av personnummer. Hvordan du skal finne personene er beskrevet i denne artikkelen. For å ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1425768
2017-06-30
 Forrige1234567891011... Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone