Bønn

Bønn er en bærebjelke i vårt arbeid både felles og lokalt og helt nødvendig for at Baptistsamfunnet og dets menigheter skal nå sine mål.

Vi har opprettet et eget bønnenettverk, og for å styrke bønnetjenesten og engasjementet ytterligere tilbyr vi også seminarer med vår bønneleder Bjørn Olav Hansen

Bønnenettverket har en lukket Facebookgruppe der en kan legge inn bønnemeldinger eller sende personlige meldinger til nettverket.

Vi arbeider for å få på plass:

 

  • Regionalt bønnearbeid - bønnesamarbeid mellom DNBs menigheter regionalt

  • Tverrkirkelig bønnearbeid regionalt

  • Bønnemenigheter - menigheter med spesielt kall til bønn

  • Bønnemanual

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone