Skattefradrag

Menigheter i Det Norske Baptistsamfunn er godkjent for å innrapportere gaver med skattefradrag. Ordningen gir fradrag for gaver opp til 25.000 kroner pr giver pr år. Man står fri til å innrapportere gaver også over dette, men det vil ikke bli gitt fradrag for høyere beløp.

Gavene som blir gitt på denne ordningen må innrapporteres til Skatteetaten for at de skal bli med på skattemeldingen for det aktuelle året. Av denne grunn må alle gaver kobles til personnummer til giver. Dette gjøres via eget system, Det Norske Baptistsamfunn bruker systemet Cornerstone som er integrert i medlemssystemet for menigheten. Her kan det også settes opp løsning for gaver gitt via avtalegiro med automatisk registrering av innbetaling. Tilgang til økonomimodulen gis til den personen som menigheten oppgir.

Fordelen med å bruke medlemssystemet som innrapporteringsplattform er

  • Alle opplysninger om giveren (personnummer og kontaktopplysninger) registreres bare ett sted og en gang.
  • Det er enkelt å oppdatere adresse ved flytting
  • Det er ingen ekstrakostnad for menighetene å ta dette i bruk, systemet er integrert i medlemssystemet som menigheten allerede betaler for
  • Dersom epost og/eller mobilnummer er registrert på giveren sendes årsoppgave digitalt samlet pr giver. Dette sparer kostnader ved utsending og mengde papir benyttet.

Brukerveiledning finner du her

Har du spørsmål til punktene over, ta kontakt med Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone