Skattefradrag

Menigheter i Det Norske Baptistsamfunn er godkjent for å innrapportere gaver med skattefradrag. Ordningen gir for 2018 fradrag for gaver opp til 40.000 kroner pr giver pr år. Man står fri til å innrapportere gaver også over dette, men det vil ikke bli gitt fradrag for høyere beløp.

Gaver med skattefradrag må registreres med personnummer for giver for å kunne innrapporteres. Dette gjøres i medlemssystemet. Her kan det også settes opp løsning for gaver gitt via avtalegiro med automatisk registrering av innbetaling.

Har du spørsmål til punktene over, ta kontakt med Håkon Sigland på epost hakon.sigland@baptist.no, tlf 402 26 880

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone