Skattefradrag

Menigheter i Det Norske Baptistsamfunn er godkjent for å innrapportere gaver med skattefradrag. Ordningen gir for 2017 fradrag for gaver opp til 30.000 kroner pr giver pr år. Man står fri til å innrapportere gaver også over dette, men det vil ikke bli gitt fradrag for høyere beløp.

Det Norske Baptistsamfunn har inngått avtale med firmaet Solidus for å administrere ordningen. Menigheten må opprette eget abonnement på tjenesten, se www.solidus.no for mer informasjon.

Gjennom Solidus kan du også administrere avtalegiro og faste giroutsendelser. Solidus gir mer informasjon.

Har du spørsmål til punktene over, ta kontakt med Håkon Sigland på epost hakon.sigland@baptist.no, tlf 402 26 880

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone