Søkeresultater294
201.
Livestrømmede møter og konserter – hva gjør man?
Norge står midt i en alvorlig krise som medfører avlyste konserter, gudstjenester og andre arrangementer der mennesker samles. Vi har linket en informativ artikkel fra TONO om hvordan en forholder ...
https://www.tono.no/livestrommede-konserter-hva-gjor-man/?fbclid=IwAR2a7mDVFGY4iu6Fp1ZmgGi0Pm7V_7x2hnCoCorxFfwRjIC6K3ZnjV0a7vc
2020-04-06
202.
Håp i en urolig tid
Påskebudskap fra kirkeledere i Norges Kristne Råd ...
https://baptist.no/lese/article/1545794
2020-04-06
203.
Økonomi i forhold til korona
Situasjonen vi har kommet i gir økonomiske utfordringer også for menighetslivet. Både fra kirkelig og frivillig hold arbeides det med avhjelpende tiltak. Vi har fått spørsmål o mhva som gjøres med ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1546241
2020-04-08
204.
Digital påskefeiring på baptist.no
Fra Skjærtorsdag til 1. påskedag vil vi legge ut påskebetraktninger og gudstjenster kl 11.00 hver dag i påsken. ...
https://baptist.no/lese/article/1545056
2020-04-08
205.
Nettside i Cornerstone
I menighetenes Cornerstone-installasjon er det inkludert en giverside som ­kan lenkes til menighetens eksisterende nettside. Men menigheter som ønsker det, kan få hele nettsiden sin publisert gjennom ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1547010
2020-04-15
206.
Nettside i Cornerstone
I menighetenes Cornerstone-installasjon er det inkludert en giverside som ­kan lenkes til menighetens eksisterende nettside. Men menigheter som ønsker det, kan få hele nettsiden sin publisert gjennom ...
https://intranett.baptist.no/menighet/nettside
2020-04-15
207.
Konsekvens av avlyste møter og økonomisk forhold til gjestetalere
Vi har fått noen spørsmål om anbefalinger om økonomi ved avlysning av arrangement der gjestetalere er invitert. Problemstillingen handler om eventuell dekning av utgifter, helt elløer delvis ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1549228
2020-04-17
208.
Frykter kort levetid for ny tros- og livssynslov
Flere aktører frykter mangel på tverrpolitisk enighet vil føre til fremtidige omkamper om den nye tros- og livssynsloven som nylig ble vedtatt i Stortinget. ...
https://baptist.no/lese/article/1549251
2020-04-17
209.
Er du vår nye menighetsrådgiver?
Vi trenger en ny medarbeider da vår gode menighetsrådgiver Dag Eivind Noreid slutter til sommeren. Er du hans etterfølger? ...
https://baptist.no/lese/article/1549276
2020-04-17
210.
Gudstjenester
Å kunne samles til gudstjenester er noe mange av oss ønsker. Inntil videre er det ikke åpent for slike samlinger. Her kan du lese den siste anbefalingen fra Norges Kristne Råd. Mange spør om ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1549725
2020-04-21
211.
Informerer om korona på mange språk
Det finnes etter hvert mer informasjon om korona på forskjellige språk. Dette har også å gjøre med at myndighetene melder om at antallet smittede er høyre blant noen innvandrergrupper enn i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1549726
2020-04-21
212.
Tid for å lære noe nytt
Athenas, som er et av de ledende foredragsbyråene i Skandinavia tilbyr gratis webinarer med relevante seminarer i forhold til det å være leder. Kanskje kan tiden med korona og annerledesdager gi ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1549769
2020-04-21
213.
Fremdeles mulighet om du ikke fikk med deg Webinaret Digital kirke 2.0
Norges Kristne Råd og Tro & Medier inviterte mandag 20. april til webinar rundt problemstilligene det er å være kirke i tiden korona preger samfunnet. Om du ikke fikk med deg webinaret kan du se det ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1549770
2020-04-21
214.
Global uke 2020
Kirkene i Norge markerer Global uke mot moderne slaveri 8.-15. november - enten det blir med, eller aller helst uten, Covid19. Global uke 2020 gjennomføres uansett. Global uke 2020 vil omhandle ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1549937
2020-04-22
215.
Fremdeles mulig å få med deg webinaret om utrustende lederskap
Naturlig menighetsutvikling inviterte onsdag 22. april til webinar rundt problemstillingen Utrusteende lederskap. Om du ikke fikk med deg webinaret kan du se det og lære mer om kurset Utrustende ...
https://namunorge.no/gratis-webinar-om-utrustende-lederskap/
2020-04-23
216.
Smittevernveilederen foreligger
4. mai kom smittevernveilederen for kirkelig virksomhet, og et par dager etter kom smittevernveilederen for aktivieter for barn og unge. Vi oppfordrer alle til å sette seg i retningslinjene og følge ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1552509
2020-05-04
217.
Å være kirke i en ny tid
Tirsdag 19. mai kl 10.00-12.00 tilbyr Norges kristne råd og Naturlig Menighetsutvikling et spennende og matnyttig webinar om å tenke nytt om å være kirke. ...
https://baptist.no/lese/article/1553482
2020-05-12
218.
Bli med på webinar om mobbing i kirkene
Kirkerådet og Norges Kristne Råd ønsker å belyse temaet mobbing og hva det betyr for arbeidet med barn og unge i kirken, 19. mai 13.00-14.30 Vi ser at mobbing skjer – også i kirken. Hva kan ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1555646
2020-05-12
219.
Oppdatert veileder og engelsk versjon på plass
12. mai kom oppdatert smittvernveileder ut. I tillegg fikk vi tilsendt engelsk versjon. 12. mai kom oppdatert utgave av smittevernveilederen for kirkelig virksomhet (gjelder punktene 3.1.3 og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1555640
2020-05-13
220.
Økonomisk kompensasjonsordning
Kompensasjonsordningen for frivilligheten utvides og skal hjelpe trossamfunn som har tapte inntekter på grunn av korona-pandemien. Vi har fått noen spørsmål om kompensasjonsordninger for menigheter ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1555644
2020-05-13
 Forrige...456789101112131415 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone