Veiledning for pastorer

Fra 2023 tilbyr Baptistkirken Norge en veilendningstjeneste for pastorer knyttet til kirkesamfunnet.

Vi har gjennom flere år sett behovet for en sentralt administrert veiledningstjeneste for pastorer i DNB. Dessverre har ikke dette blitt tatt ordentlig tak i før nå. Siden januar 2021 har det vært jobbet med å etablere en slik tjeneste for våre pastorer.

Derfor er det med stor glede og forventning vi nå kan tilby veiledning og samtalehjelp for alle lønnede pastorer i vår sammenheng.  Det er viktig å ha en å samtale med om liv og tjeneste, enten man er relativt nyutdannet eller har arbeidet i mange år som pastor eller menighetsleder. At de nyutdannede og nytilsatte pastorer har et behov for veiledning, er åpenbart. Men også mer erfarne pastorer har behov for å ha en utenfra som kan være en til hjelp gjennom samtale og veiledning.

Pastoryrket opplever mange som ensomt, der man får lite konstruktive tilbakemeldinger. Man kan ofte føle seg glemt og overlatt til seg selv i det daglige arbeidet. Mange har opplevd
og opplever at tjenesten i en menighet er utsatt og man har få å dele utfordringer og vanskeligheter med. Dette har også ført til at flere har avsluttet sine tjenester som pastorer og menighetsledere. Derfor er det i alles interesse at pastorene blir godt ivaretatt og opplever en god personalpolitikk. 

Veiledningen innbefatter:

  • Månedlig veiledningssamtale av en klokketime (11. ganger i året, ikke feriemåneden)
  • Samtale med kvalifisert veileder.
  • Hjelp til refleksjon og gjennomtenkning av ulike problemstillinger.
  • En å drøfte konkrete utfordringer med.
  • Anledning til å samtale om det som rører seg i liv og tjeneste. Mulighet til å samtale om det som det kanskje er vanskelig å samtale med menighetsråd/leder eller andre i menigheten om.
  • Samtale med en som står på utsiden av menigheten.
  • Veileder som følger pastor over tid.
  • Samtale i et trygt og taushetsbelagt miljø.

Praktiske sider

Vi ønsker å legge til rette for at veiledningen skal oppleves trygg, god og relevant. Man avtaler sted der man møtes for samtale, enten det er veileder som kommer til menighetens
lokaler, eller man finner ett annet egnet sted. Der veileder ikke bor innenfor rimelig distanse vil veiledningen bli gitt over skjerm (digitalt) eller over telefon. Vi har gode erfaringer i dag med å gi veiledning digitalt.

Det forventes at menigheten pastoren er ansatt i dekker utgiftene til samtalene. Dette vil være god personalpolitikk og en måte å ta godt vare på sin pastor.  Vi legger opp til en fast standardisert betaling. For å ikke lage mer byråkrati enn nødvendig ønsker vi at betalingen går direkte til den enkelte veileder. For å holde oss under den summen som det ikke må skattes av settes beløpet til 400 kr pr. samtale. Altså 4400 kr året for 11 samtaler.

Veiledningsordningen vil være organisert av «Veiledningstjenesten i DNB» Det vil være en daglig leder av ordningen og ett styre (fagråd) som igjen er underlagt Hovedstyre i DNB.
Veilederne som brukes er kompetente og godkjent av DNB. Skulle det oppstå problemer av noen art kontakter man daglig leder eller en person i fagrådet som da vil kunne komme inn som en tredjepart og hjelpe til å finne en god løsning.

For opprettelse av veilednignsavtaler og alle andre spørsmål er det bare å ta kontakt med
Atle H. Eidem (Leder av veiledningstjenesten) 
E‐post: atle.eidem@baptist.no
Tlf: 41364670

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone