Søkeresultater288
21.
Hovedstyret
Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet. Hovedstyret har ansvaret for å presisere ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405524
2016-11-28
22.
Obligatorisk tjenestepensjon
DNB har på vegne av menighetene inngått avtale med forsikringsselskapet DNB Liv (via KNIF) om en ordning for obligatorisk tjenestepensjon for ansatte i våre menigheter og organisasjoner. Innmelding ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405526
2016-11-28
23.
Personal
Innen Det Norske Baptistsamfunn er det en rekke arbeidsgivere. Menighetene og  arbeidsgrenene er selvstendige, og ansettelsene er knyttet opp mot disse. Likevel ønsker vi at det skal være en ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405527
2016-11-28
24.
Vilkår ansatte
Lønns- og Personalutvalget har vedtatt følgende forhold som gjeldende for ansatte i Det Norske Baptistsamfunn. 1. LØNNSSYSTEM NN Baptistmenighet følger det lønnssystem som er vedtatt for Det Norske ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405529
2016-11-28
25.
Forsikringer
Det Norske Baptistsamfunns ansatte og menigheter har mulighet til gunstige forsikringsordninger gjennom Knif Trygghet Forsikring. Her er det mulighet både for ansatteforsikringer (som ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405530
2016-11-28
26.
Satser og beløpsgrenser
Satser og beløpsgrenser i Det Norske Baptistsamfunn Kilometergodtgjørelse t.o.m. 10.000 km 3,50 pr km Kilometergodtgjørelse over 10.000 km 3,45 pr ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405531
2016-11-28
27.
Arbeidsgivere
Arbeidsgiverens plikter er bl.a. regulert i Arbeidsmiljøloven, samt Skatte- og regnskapslovgivningen. Nedenstående er et utdrag av disse pliktene, men ingen fullstendig liste. Viktige ting å ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405533
2016-11-28
28.
Lønn, reise, sykdom
Lønn Lønnssystemet baserer seg opprinnelig på minstelønnssatsene til Kommunal sektor i Utdannings­forbundet. Med virkning fra og med 2015 gjorde LPU vedtak om at DNBs lønnssystem frigjøres fra ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405534
2016-11-28
29.
Skattefradrag
Menigheter i Det Norske Baptistsamfunn er godkjent for å innrapportere gaver med skattefradrag. Ordningen gir for 2020 fradrag for gaver opp til 50.000 kroner pr giver pr år. Man står fri til å ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405540
2016-11-28
30.
Økonomi
Menigheten må ha et fungerende system for regnskapsføring. Dette består minimum i registrering av inn- og utgående bilag, og skal revideres årlig av valgt intern revisor. Dette skal være en annen ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405542
2016-11-28
31.
Om oss
Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ, ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405679
2016-11-29
32.
Lønns- og personalutvalget
For å ivareta en god lønns- og personalpolitikk innen Baptistsamfunnet har vi opprettet Lønns- og personalutvalget (LPU) Der sitter representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne. LPU ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405681
2016-11-29
33.
Forkynnergodkjenningsordningen
Vi har utviklet en egen ordning med sentral godkjenning av pastorer / evangelister/ annen tjeneste. Ordningen gjelder godkjennelse i både lønnede og ikke lønnede ledende stillinger. Godkjennelse for ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405683
2016-11-29
34.
Ressurser
I dokumentmappene nedenfor ligger det ulike ressurser for bruk i menighetsarbeidet. Vi anbefaler i tillegg disse nettsidene for ytterligere resursser: Smitteveileder vedrørende kirkelig arbeid ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405688
2016-11-29
35.
Skjemaer
På denne siden vil skjemaer som for, nominasjoner, rapportering og søknader finnes ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405689
2016-11-29
36.
Menighet
Baptistsamfunnet består av menigheter. På intranett har vi samlet relevant og nyttig informasjon for menighetsledere og ansatte. Ta kontakt med Det Norske Baptistsamfunn dersom dere har ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405694
2016-11-29
37.
Oppdaterte bønnekalendere
Vi ønsker et tydelig bønnefokus innen Baptistsamfunnet. Bønnekalenderene hjelper deg og menigheten med det. Bildet er hentet fra bønn i forbindelse med landsmøtet for noen år siden. Vi tror at ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405778
2016-11-30
38.
Nominasjoner til landsmøtet 2017
Det er tid for å starte arbeidet med nominasjoner til landsmøtet 2017. Det Norske Baptistsamfunn er et demokratisk ordnet kirkesamfunn hvor Landsmøtet fatter de viktigste beslutninger knyttet til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405996
2016-12-02
39.
Innkalling
Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Stavern folkehøgskole Fredtun, 5.-6. juli 2017. Siste frist for innkomne forslag er onsdag 5. april. Sakslisten og sakspapirene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1405999
2016-12-02
40.
Gi en julegave til kvinnene!
I år gir vi julegaveofferet til CBCN sitt arbeid for å hjelpe kvinnene i Bas-Uélé. Se presentasjon CBCN har et sterkt ønske om å bedre situasjonen for kvinnene i den delen nordlige delen av DR ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1406781
2016-12-13
 Forrige123456789... Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone