Forsikringer

Det Norske Baptistsamfunns ansatte og menigheter har mulighet til gunstige forsikringsordninger gjennom Knif Trygghet Forsikring.

Her er det mulighet både for ansatteforsikringer (som obligatorisk Yrkesskadeforsikring, med mulige utvidelser som Fritidsforsikring, Gruppelivsforsikring og Uførekapital), eiendomsforsikringer og forsikringer for dugnadsinnsats (som ansvar ved dugnader og leire /arrangementer).

Ansatte kan få privatforsikringer som Eiendom, Løsøre, Reise, Motorvogn mm.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone