Regelverk for vielser

Det Norske Baptistsamfunn er godkjent for å kunne utføre offentlig registrerte vielser. Imidlertid er det en del regler rundt dette som de som utfører vielser må være kjent med.

Vielser kan kun utføres av personer som er registrert hos Statsforvalteren som vigslere. Som en overgangsordning etter innføring om ny lov om tros og livssynssamfunn er alle som var registrert forstandere pr. 31.12.2020 fremdeles godkjent fram til 31.12.2022. Nye vigslere må registreres via oss og godkjennes hos Statsforvalteren før vielsen kan utføres. For å kunne registreres som vigsler trenger du menighetens godkjenning, i tillegg til å fylle ut en egenerklæring som fås ved henvendelse til oss.

Den gamle forstanderordningen gjelder for personer over 20 og under 75 år. De som nærmer seg 75 år og som ønsker å fortsette som vigsler må søke om dispensasjon fra alderskravet minst tre måneder før aldersgrensen nås.

Ved innsending av signert prøvingsattest (se nedenfor) må alle som omfattes av denne overgangsordningen legge ved dokumentasjon på forstandergodkjenning fra Statsforvalteren. Dersom du ikke har denne tilgjengelig har Det Norske Baptistsamfunn arkiveksemplarer av alle godkjenninger.

For gjennomføring av vielser gjelder denne prosedyren:

  1. De som skal gifte seg må fylle ut og sende inn prøvingsdokument til Skatteetaten. Dette må gjøres i god tid på forhånd, Skatteetaten antyder 5-6 ukers behandlingstid. For utenlandske statsborgere gjelder egne regler, se Skatteetatens hjemmesider for mer informasjon. Når dokumentasjonen er godkjent utsteder Skatteetaten en prøvingsattest som er gyldig i 4 måneder. Vielsen må gjennomføres før gyldigheten av dette dokumentet går ut.
  2. I selve vielsen har vi kun godkjent vigselrituale på norsk – se link til dette ritualet øverst til høyre. Det er kun dette ritualet som kan brukes ved ekteskapsinngåelsen. Dersom resten av seremonien gjennomføres på annet språk må uansett vigselritualet utføres på norsk. Vigselsritualet kan kun ledes av den som er godkjent som vigsler.
  3. Når seremonien er gjennomført må prøvingsattesten fylles ut, signeres og sendes inn etter Skatteetatens instruksjoner.
  4. Vielsen må registreres i menighetens medlemssystem «Cornerstone» når den er gjennomført.

Alle disse punktene må følges nøyaktig. Dersom noe mangler kan man risikere at vielsen ikke blir godkjent som gyldig.

Ved spørsmål rundt dette, ta kontakt med generalsekretær Bjørn Bjørnø eller administrasjonsleder Roger Dahl

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone