Arbeidsgivere

Arbeidsgiverens plikter er bl.a. regulert i Arbeidsmiljøloven, samt Skatte- og regnskapslovgivningen. Nedenstående er et utdrag av disse pliktene, men ingen fullstendig liste.

Viktige ting å tenke på:

  • Menigheten har arbeidsgiveransvar for sine ansatte. En ansatt pastor er ikke sin egen arbeidsgiver, men menighetsrådet ved menighetsrådslederen har arbeidsgiveransvaret for vedkommende.
  • Arbeidsgiver har plikt til å holde arbeidstakeren forsikret med en Yrkesskadeforsikring.
  • Arbeidsgiver har plikt til å registrere den ansatte i NAVs Arbeidstakerregister.
  • Arbeidsgiver har plikt til å melde arbeidstakeren inn i en OTP-ordning (Obligatorisk Tjenestepensjon), og vedlikeholde registreringen med innmelding av lønns- og stillingsstørrelsesendringer, og å melde fra hvis arbeidstakeren avslutter sin tjeneste i menigheten.
  • Arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at lønn utbetales til avtalt tid hver måned.
  • Arbeidsgiveren har plikt til å sørge for at skatt trekkes og innbetales til Kemneren. Denne plikten innbefatter også innrapportering av lønns- og trekkoppgaver ved årsskifte.
  • Arbeidsgiveren har plikt til å innbetale arbeidsgiveravgift etter gjeldende regler.

Til dem som har ansatte eller som på andre måter bruker NAVs tjenester, husk å gå inn på www.nav.no som vil være oppdatert. Skjema fåes i mindre grad fra hyller i NAV kontorene, men hentes lettfattelig fra internett der en også kan bruke datamskinen til å klikke i skjemafeltene og slik fylle ut skjemaene, eller skrive ut for føring med penn.

Husk at å utsette kontakten med NAV som arbeidsgiver eller ansatt ofte avskjærer deg fra rettigheter, så bare få det gjort – det kan gjelde oppfølgingsplan og ved sykemeldinger av lengre varighet eller lønns og trekkoppgave eller krav av refusjoner osv.

Husk at hvis du har innvandrere eller andre med særskilt utfordring som du tror kan ha en fremtid innen menighetsarbeid, vil NAV i noen tilfeller kunne tilrettelegge en prosess som vi kunne hjelpe dem til kurs og praksis.

For flere detaljer, se www.nav.no

Det Norske Baptistsamfunn kan tilby rådgivning på områdene nevnt ovenfor. Ta kontakt med Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone