Personal

Innen Det Norske Baptistsamfunn er det en rekke arbeidsgivere. Menighetene og  arbeidsgrenene er selvstendige, og ansettelsene er knyttet opp mot disse. Likevel ønsker vi at det skal være en felles og solidarisk personalforvaltning innen kirkesamfunnet, enten arbeidsgiver er en lokal menighet, en av arbeidsgrenene eller Baptistsamfunnet sentralt.

Vi anbefaler i tillegg disse nettsidene for ytterligere resursser:

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
Arbeidsavtale2016-11-28 13:00
Etiske retningslinjer2019-02-02 06:18
Forkynnergodkjenningsordningen2016-11-28 13:49
Forstanderveileder2016-11-29 12:54
Lønn2016-11-28 12:45
Medarbeidersamtale2016-11-28 13:26
OTP2016-11-28 12:37
   

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone