Søkeresultater294
281.
Staben
Baptistsamfunnets stab består av et sekretariat med konotor i Oslo og et landsdekkende korps med menighetsrådgivere. Baptistsamfunnets stab ledes av generalsekretær Bjørn Bjørnø. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1592208
2021-05-05
282.
Endringer med ny trossamfunnslov
Ny trossamfunnslov, som gjelder fra 1. januar, medfører flere endringer. Barn under 15 år må aktivt meldes inn i et trossamfunn og kommunale medlemstilskudd bortfaller. Forstanderfunksjonen ...
https://baptist.no/lese/article/1578404
2021-05-05
283.
Landsmøtet flyttes til 12.-14. november 2021
Hovedstyret har vedtatt at landsmøtet i år flytta fra starten av september til 12.-14. november. Vi ber alle om å merke seg datoen for landsmøtet allerede nå. Følg linken for mer informasjon. ...
https://intranett.baptist.no/landsmotet
2021-05-06
284.
Mvakompensasjon 2021
Mvakompensasjonsordningen har søknadsfrist 10. juni 2021. Merk at dersom søknaden sendes inn pr epost SKAL den sendes til adressen mvakomp@baptist.no. Informasjon og søknadsskjema for ordningen ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1592427
2021-05-07
285.
Høringer fra BID2022
På denne siden finner du høringsutkast og bakgrunnsmateriale. Første høring ble sendt ut 12. mai med høringsperiode fram til 10. juni. BID2022 (baptistisk identitet) har ut fra mandatet, gitt av ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1591917
2021-05-12
286.
Skaperverkets dag
Verden står overfor store utfordringer blant annet knyttet til klimaendringer og urettferdig fordeling. Din menighet kan være med å utgjøre en forskjell ved å markere Skaperverkets dag – og be, spre ...
https://norgeskristnerad.no/skaperverkets-dag/?et_fb=1&PageSpeed=off
2021-05-25
287.
Lovsang til alle
Ung baptist satser på lovsang for å rive ned skillelinjer i organisasjonen. Ferdig produsert lovsang tilbys menighetene, blant annet til digitale produksjoner, ...
https://baptist.no/lese/article/1594199
2021-05-26
288.
Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn (STL) kartlegging av besøk i våre Gudshus
Bli med på forskningsprosjekt om hvordan besøkene i våre gudshus blir møtt med undervisning. «Sekretariatet i STL ble bedt om å nedsette en gruppe som skulle se på mulighetene for å dele erfaringer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1594791
2021-06-03
289.
Skaperverkets dag
Vi minner om Skaperverkets dag og muligheten for å markere denne i menigheten. Oppdatert informasjon og ressurser knyttet til Skaperverkets dag finner dere på SKAPERVERKETS DAG ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1594792
2021-06-03
290.
22. juli. arrangement
I år er det 10 år sidn terrorangret mot Utøya og regjeringskvartalet. Norges kristne råd samler inn informasjon om minnemarkeringer i kirkelig sammenheng. Om det er noen av baptistmenighetene  ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1594793
2021-06-03
291.
Utlysning av dialogmidler
Vi minner om frist for å søke tilskuddsmidler til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling er 25. juni. «Barne- og familiedepartementet utlyser 3,2 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1594794
2021-06-03
292.
En nasjon, flere religioner – seminar i regi av Tankesmien Skaperkraft
Tankesmien Skaperkraft arrangerer seminaret «En nasjon, flere religioner» tirsdag 15. juni på Litteraturhuset. Der spør de hvordan vi skal feire fremveksten av Norge som nasjon og ikke minst ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1594795
2021-06-03
293.
Slik beregnes tilskudd til tro og lisssynsamfunn
Barne og Familiedepartementet (BFD) har sendt ut informajon om beregning av tilskudd. Nyttig informasjon om ordningen der alle utbetalinger går via Baptistsamfunnet. Vedlagt finner dere rundskriv ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1594796
2021-06-03
294.
Mottatte søknader mvakompensasjon
Søknadsfristen for Mvakompensasjon for regnskapsåret 2020 er 10. juni 2021. Her finner du liste over de søknadene som er registrert mottatt til nå. Vi vil fortløpende legge ut navn på de menighetene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1594255
2021-06-03
 Forrige...89101112131415

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone