Søkeresultater294
241.
Digital konferanse om Nyskapende samarbeid.
Torsdag 19. november kl. 9.30-13.00 inviterer Blå Kors til en engasjerende og gratis digital konferanse: Nyskapende samarbeid. Konferansen er et skreddersydd tilbud til frivillige og ansatte i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1570750
2020-11-06
242.
Global uke mot moderne slaveri
Søndag er det klart for Global uke mot moderne slaveri (8.-15. november). ILO, FN og mange andre rapporterer at Covid-19 fører tusenvis av nye mennesker ut i moderne slaveri. Dette er vår felles ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1570751
2020-11-06
243.
Kompensasjonsordning for avlyste og avkortede kurs
Kristelig studieforbund gjenåpner kompensasjonsordningen for løpende kostnader ved avlyste og avkortede kurs og annen opplæring. Dette gjelder løpende kostnader ved kurs og annen opplæring som er ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1574800
2020-11-26
244.
Korona-situasjonen og smittevern
Generalsekretær Erhard Hermansen fra Norges Kristne Råd har akkurat delt informasjon om smittevern med særlig blikk mot julens samlinger. Erhard Hermansen skriver: Møtene mellom tros- og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1574810
2020-11-26
245.
Registrering og innrapportering av skattefrie gaver
Det nærmer seg årsskiftet, og dermed også innrapporteringsfrist for gaver med skattefradrag - 10. januar 2021 Det Norske Baptistsamfunn har sentral godkjenning og innrapportering av gaver med ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1575694
2020-12-08
246.
Utbetaling Mva-kompensasjon
Tildelingen av Mva-kompensasjon for 2019 er nå klar, og vil bli utbetalt menighetene i løpet av denne uken. Ordningen med mva-kompensasjon for menighetene hadde søknadsfrist i juni, og det var 56 ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1576227
2020-12-15
247.
Digital julefeiring
Det er mange osm ikke får feiret juli kirkene i år. For å hjelpe litt på savnet vil vi på nettstedet baptist.no samle digitale produksjoner fra menighetene og fra Norges kristne råd inn mot ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1576569
2020-12-17
248.
Julegaven til helsearbeid
Som vi har varslet om i epost tidligere, årets julegave går til helearbeidet i Kongo. I linken finner du ressurene som trengs for å gjennomføre inn samlingen i menigheten, enten dere har digital ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1576571
2020-12-17
249.
Sendingene fra Norges kristne råd i advents- og juletiden
Som et ekstra løft inn mot julen preget av pandemi er det produsert flere økumeniske samlinger, som blir tilgjengelig på Facebook og youtube i løpet av julen. Noen av disse vil bli tilgjengelig i ...
https://baptist.no/lese/article/1576581
2020-12-17
250.
Har du glemt å søke støtte til kurs og grupper, kor og band som ble avsluttet i 2020?
Fortvil ikke! Vi har mye midler igjen. Send inn søknaden så snart som mulig. Absolutt siste frist er den 1.februar 2021. All type organisert opplæring kan få tilskudd: Bibelgrupper, cellegrupper, ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1579041
2021-01-20
251.
To nye stimuleringsordninger for kurs og leirer
Trenger menigheten eller organisasjonen din ekstra hjelp til å komme i gang med nye kurs i år? Kristelig studieforbund innfører nå to midlertidige stimuleringsordninger for kurs, grupper og leirer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1579483
2021-01-26
252.
Pensjonsendringer i 2021
Fra 1. januar 2021 trådte en ny pensjonslov i kraft. Dette får konsekvenser for hvordan pensjon for privat ansatte opptjenes og forvaltes. De viktigste endringene er: Alle ansatte får en egen ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1579624
2021-01-27
253.
Tid for å sende inn forslag til valg på landsmøtet 2021
3.-5. september er det landsmøte. Nominasjonskomiteen har startet sitt arbeid og ber om forslag på kandidater fra menighetene. I år har vi satt fristen for innsending av kandidater til 10. mars. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1579919
2021-01-29
254.
Ny lov for trossamfunn
Barn under 15 år må aktivt meldes inn i et trossamfunn og kommunale medlemstilskudd bortfaller. i artikkelen vår journalist Sir Fjeldberg har skrevet kan du lese mer om dette og andre konsekvenser ...
https://baptist.no/lese/article/1578404
2021-01-29
255.
Norges kristne råd inviterer
På vegne av felleskapet av norske kirkesamfunn inviterer vi dere til å delta i Global uke mot moderne slaveri 14.-21. november 2021. ...
https://intranett.baptist.no/_service/350986/download/id/552728/name/Global+uke_Brev+til+medlemskirker.pdf
2021-02-01
256.
Digitale gudstjenester og Tono
En av mange ting som har vært nytt for menighetene i forbindelse med den pågående Covid-19-pandemien er lisensieringsplikt for musikk ved digitale gudstjenester. Nå har Tono kommet med et ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1581877
2021-02-11
257.
Protest mot kuppet i Myanmar
Det Norske Baptistsamfunn protesterer mot militærkuppet i Myanmar og fordømmer vold fra kuppmakerne, ikke minst på vegne av våre mange burmesiske medlemmer. Del gjerne protesten videre! ...
https://baptist.no/lese/article/1581883
2021-02-11
258.
Kvinnenes internasjonale bønnedag
5. mars markeres bønnedagen, blant annet med et digitalt bønnedeagsarrangement.  Vanuatu: Bygg på fast grunn – det er temaet for årets bønnedag. Kvinnenes internasjonale bønnedag representerer ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1582119
2021-02-15
259.
Webinar – Hva er da et menneske?
18. mars kl 9.00 er det åpent webinar tomkring moderne bioteknologi og etisk engasjemet i forhold til det.  Moderne bioteknologi skaper ofte store overskrifter i media og høy debatt-temperatur i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1582120
2021-02-15
260.
#etstikkforfellesskapet
Tros- og livssynssamfunnene har gjennom Korona-pandemien vært gode eksempler. Nå lanseres forbildeaksjonen #etstikkforfellesskapet, som vi oppfordres til å bringe videre! Samarbeidsrådet for tros- ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1582121
2021-02-15
 Forrige...6789101112131415 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone