Søkeresultater294
221.
Digital pinsefestival
Det har i flere år vært en økumenisk pinsefestival i Oslo som har hatt et tydelig flerkulturelt preg. På griunn av korona-pandemien blir årets festival digital og åpner for at en kan delta fra hele ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1555643
2020-05-14
222.
Forlenger tilbudet om gratis strømming
TONO har i dag besluttet å forlenge ordningen med vederlagsfritak for direktesending av gudstjenester fra menighetenes egne hjemmesider frem til 30. juni. Tono forvalter opphavsrettigheter på vegne ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1556567
2020-05-21
223.
Sammen som baptister i pinsen!
- I pinsen markerer baptister over verden samholdet, i bønn, lovprisning og givertjeneste, i kampen mot Korona-pandemien, sier generalsekretær Elijah M. Brown i en oppfordring til baptister verden ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1552174
2020-05-22
224.
Husk å søke om mva-kompensasjon
Søknadsfristen i 2020 er 10. juni. Om menigheten ikke har søkt allerede er det fremdeles tid til det. Les mer om ordningen og finn årets søknadsskjema her. ...
https://intranett.baptist.no/menighet/mva-kompensasjon
2020-05-28
225.
Feirer 100 år i Kongo
Vi inviterer til jubileumsfest lørdag 12. september og misjonsgudstjeneste søndag 13. september i Skien baptistkirke. Informer videre i menigheten og sett opp plakaten. ...
https://baptist.no/event/calendar_event/7810556
2020-06-03
226.
Utlysning av midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler)
K-stud kan gi tilskudd både til ett-årige og to-årige prosjekter, som har oppstart i 2021. Prosjektmidlene skal stimulere til: Utvikling av aktuelle læringsmetoder og pedagogiske studieopplegg til ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1560067
2020-06-17
227.
Siste koronainformasjonen
Norges kristne råd holder oss oppdatert i forhold til smittevernreglene. Vi har fulgt opp informasjonsiden i forohld til det. Rådet skriver nå blant annet om dåp i baptistisk form. Gudstjenester og ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1560687
2020-06-23
228.
Nye krisepakker
Søknadsfristen for krisepakke 2 går ut 15. september.. Det kan være verdt å søke for menighetene. Ny og utvidet krisepakke ble behandlet i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Vi ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1560689
2020-06-23
229.
Undersøkelse – Hvordan koronatiden har påvirket menneskers menighetsliv
Norges Kristne Råd (NKR) og Tro & Medier (T&M) har fått et spørsmål fra IFES (den internasjonale lagsbevegelsen) om å dele en spørreundersøkelse om hvordan koronatiden har påvirket menneskers ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1560691
2020-06-23
230.
Felles forståelse
Etter en sommer med dialog, men også krevende runder om intern uenighet i media, er en nå enige om å gå videre sammen mot landsmøtet og i prosessen med baptistisk identitet. ...
https://baptist.no/lese/article/1564430
2020-08-29
231.
Sakslisten er offentliggjort
Sammen med en rekke saksdokumenter ble sakslisten til landsmøtet offentliggjort 29. august 2020 ...
https://intranett.baptist.no/landsmotet
2020-08-29
232.
Rettferdskonferansen 2020 - På jorda som i himmelen
De siste to årene har rettferdskonferansen samlet kristne fra hele Norge for å dele erfaringer i arbeidet med å fremme rettferdighet. I år blir konferansen digital. Alt sendes på nett fra 13. ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1565101
2020-09-03
233.
Bestill årboken nå. Siste frist er 22. september.
Vi vil i løpet av et par uker sette sammen innholdet i årboken og sende denne til trykkeriet. I år vil årbok for Det Norske Baptistsamfunn bestå av  en trykt samling med de fleste sakspapirene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1565115
2020-09-07
234.
Inspirasjonssamling Global uke
Velkommen til inspirasjonssamling om Global uke som mulighet i arbeidet mot moderne slaveri. Fredag den 17. september holdes det to inspirasjonssamlinger i frokant av markering av Global uke i ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1565053
2020-09-08
235.
Høringssvar forslag til forskrifter til trossamfunnsloven
Til informasjon deler vi NKR sitt høringssvar til forskrifter til den nye trossamfunnsloven. Kirkesamfunnene og de Norges kristne råd er blant høringsinstansene for ny trossamfunnslov.  Som en ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1565055
2020-09-08
236.
Nyskapende diakonalt arbeid med barn og unge
- Få inspirasjon, tips og verktøy til å utvikle diakonalt arbeid med barn og unge. Bli med på gratis digitale konferanser i høst! Blå Kors samarbeider med en rekke kirkeaktører, bl.a Norges Kristne ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1565104
2020-09-08
237.
Frist for levering av fullmakter
Fristen for innsending av fullmakter på delegater til landsmøtet er satt til 8. oktober. En frist som er nødvendig for å tilrette landsmøtet på en god måte med tilstrekkelig smittevern. ...
https://intranett.baptist.no/_service/350986/download/id/522435/name/00+Informasjon+om+fullmakter.pdf
2020-09-08
238.
Inviterer til informasjonsmøter før landsmøtet
For å sikre god informasjon og forståelse av alle prosessene i kirkesamfunnet inviterer vi til informasjonmøter i løpet av oktober. King-instituttet bidrar med god og nøytral informasjon. NB! På ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1566899
2020-09-29
239.
Ny lønnstabell fra 1. september
Lønnsoppgjøret for 2020 ble utsatt til høsten pga corona. Nå er dette på plass, og nye lønnstabeller er publisert. Lønnsoppgjøret i offentlig sektor ble gjort opp med en ramme på 1,7%. Lønnstabellene ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1566914
2020-09-29
240.
Pass på godt smittevern og følg reglene
Vi viser til brevet vi sendte for en uke siden og myndighetenes informasjon både da og i dag. Ut fra disse står fortsatt hovedregelen om maks 200 personer på innendørs arrangement med faste ...
https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1570712
2020-11-05
 Forrige...56789101112131415 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone