Skatt og arbeidsgiveravgift

Det er spesielle regler for beregning av skatt og arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner. Dette er et forsøk på å gi en oversikt.

Hovedregelen er at alle lønnskostnader skal innberettes med arbeidsgiveravgift. Men for frivillige organisasjoner som anses som veldedige eller samfunnsnyttige gjelder i tillegg følgende regler:

  • Dersom arbeidsgiverens (menighetens) totale lønnskostnader er på under 800.000, og
  • Dersom lønnsmottakeren i løpet av inntektsåret mottar under 80.000 i brutto lønn (inkludert arbeidsgivers andel av pensjoninnbetalinger, naturaliaytelser som fri telefon mm.),

så påløper det ikke arbeidsgiveravgift for lønnsutbetalinger under 80.000/år.

Grensen for skatteplikt for lønnsmottakere er på kr. 10.000 pr mottaker pr år.

For detaljerte regler for arbeidsgiveravgift, se Skatteetatens sider.

Ved innrapportering av skatt og arbeidsgiveravgift benyttes skjema A05 - Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon i Altinn.

Eksempler:

  1. Menigheten har ansatt pastor i full stilling, brutto lønn 450.000 /år. I tillegg har menigheten en ansatt renholder i 20% stilling, brutto lønn 50.000 /år. I tillegg betaler menigheten honorarer på ca 25.000 /år for en rekke besøkende predikanter. Totale lønnskostnader: 525.000 /år. Menigheten må da betale arbeidsgiveravgift for pastorlønnen, men ikke for renholderen og honorarene. Det påløper plikt for skattetrekk for pastoren og renholderen, men ikke de besøkende predikantene.
  2. Menigheten har ingen ansatte, men betaler 120.000 i honorarer til i alt 12 besøkende predikanter (10.000 til hver). Det påløper da verken skatteplikt eller avgiftsplikt for denne menigheten.  Dette fordi sum totale lønnskostnader er under 800.000 og utbetaling til lønnsmottakere er under 80.000 pr pers.
  3. Menigheten har tre ansatte i deltid, total fast lønnskostnad på kr 850.000. I tillegg har menigheten ca 10.000 i honorarkostnader. Menigheten må da betale arbeidsgiveravgift for hele beløpet, også honorarene. Det påløper ikke skatteinnberetningsplikt for honorarene, men de regnes med i arbeidsgiveravgiftgrunnlaget. Dette fordi totale lønnskostnader er over 800.000.

 

For spørsmål om dette, kontakt Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

 

Oppdatert pr. 14.05.2019 med summer gjeldende for inntektsåret 2019

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone