Forkynnergodkjenningsordningen

Vi har utviklet en egen ordning med sentral godkjenning av pastorer / evangelister/ annen tjeneste. Ordningen gjelder godkjennelse i både lønnede og ikke lønnede ledende stillinger. Godkjennelse for annen tjeneste f.eks. misjonær, menighetsplantere, prosjektarbeid kan søkes separat og vil bli behandlet separat i ansettelsesrådet, men vil så langt som mulig følge samme regleverk som for pastorer og evangelister.
Ordningen er en vurdering av personens kvalifikasjoner og egnethet til tjeneste. Sentrale faktorer er: Utdanning, realkompetanse, praksis, kall og egnethet.
Ordningen er en ordning for DNB og dets menigheter. Ordningen er ikke en anbefaling til ansettelse i en hvilken som helst baptistmenighet, men en basis vurdering om at personen har kompetanse, forutsetninger og kall til pastor /evangelist/annen tjeneste for arbeid innenfor DNB.
DNB anbefaler menighetene om å spørre etter en slik godkjenning dersom de ikke selv er den anbefalende part og allerede med i prosessen.
Hovedstyret har delegert ivaretakelsen av ordningen til ansettelsesrådet.

Det Norske Baptistsamfunn forvalter ordningen.Ta kontakt med generalsekretær Bjørn Bjørnø, epost bjorn.bjorno@baptist.no, tlf. 941 98 211.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone