Landsmøtet

Sakslisten og de fleste sakspapirene til landsmøtet 12.-14. november 2021 er publisert.

Foreløpig mangler noen sakspapirer vedrørende Det Norske Baptistsamfunns arbeidsplaner og budsjett, Faste fonds revisjonsberetning og sluttrapport fra avviklingsstyret for Faste Fonds, rapporter, regnskap, budsjett og planer for Baptistenes Eiendomsdrift og framlegg om utbygging/låneopptak for Michelets vei 62 på Stabekk, som skal gi lokaler til Høyskolen for ledelse og Teologi.

  • Vi vil også i år sette sammen en årbok med  sdakspapirer og annen relevant baptistinformasjon. Årboken kan bestilles ved å sende e-post til roger.dahl@baptist.no. Vi selger årboken til kostpris, som vil være anslagsvis 120 kroner + frakt. Siste frist for å bestille årboken er 25. september.
  • Påmeldingsfristen til landsmøtet er 25. oktober. Påmelding gjøres i Checkin. Mer informajson om påmelidng og arrabngementet på linker nedenfor.
  • Frist for innsenidng av lister på delegater fra menighetene er 25. oktober. Disse sendes skriftlig til roger.dahl@baptist.no  Mer informasjon om fullmaktene

Landsmøtet er høyeste myndighet i Baptistsamfunnet, og vi ser det som viktig at det prioriteres høyt av menighetene å sende delegatertil landsmøtet. Menighetene sender sine delegater i forhold til størrelsen på menigheten. Landsmøtet, som holdes hvert år, er årsmøter for:

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Oslofjord Folkehøgskole
  • Baptistenes Eiendomsdrift

Landsmøtet behandler rapporter, regnskap, arbeidsplaner og budsjett, velger medlemmer til styrer og råd, tar opp nye medlemsmenigheter, og tar stilling i saker av overordnet betydning. De respektive styrer forbereder landsmøtet.

I mappene for hvert år er sakspapirer, referat, og andre dokumenter, som innkalling, bestemmelser om delegater m.m. samlet. Dokumenter som berører landsmøtet 2021 vil og være tilgjengelig til høyre på skjermen.

 

 

 

Landsmøtet 2021
Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20142016-12-01 08:47
20152016-12-01 08:47
20162016-12-01 08:47
20172016-12-02 13:33
20182017-12-28 12:17
20192019-01-18 12:43
20202020-02-06 17:46
20212021-02-23 08:49
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone