Landsmøtet

I 2019 er landsmøtet lagt til Radisson Blu hotel i Tromsø 5.-7. juli. Sakslisten, saksdokumentene og årboken er nå presentert. Det er fremdeles mulig å bestille årboken i trykket utgave og melde seg på landsmøtet. Husk også å sende inn fullmakter på menighetens delegater.
  • Med unntak av kontrollutvalgets rapport og revisjonsberetning for Det Norske Baptistsamfunns hovedregnskap og Faste fonds regnskap er alle saksdokumentene  til landsmøtet publisert 19. mai. Årbok 2019 for Det Norske Baptistsamfunn er også publisert 19. mai.
  • Vi har 2. juli valgt, etter forespørsel, å publisere et vedlegg til saksdokumentene i sak 9 "Sak om valg av homofilt samlevende til lederskap i en av Baptistsamfunnets menigheter"
  • Vi har 4. juli, lagt ut et justert regnskapsoppsett for DNB, revisjonsberetninger for Det Norske Baptistsamfunn og Faste Fonds og Kontrollutvalgets rapport. Aktivitetsresultatet er endret i forhold til tidligere publisert aktivitetsregnskap på grunn av en endring i inngangsverdi inngangsverdi på aksjer da KNIF ble aksjeselskap. 

Landsmøtet er høyeste myndighet i Baptistsamfunnet. Menighetene sender sine representanter i forhold til størrelsen. Landsmøtet, som holdes hvert år i forbindelse med sommerfesten er en del av Blink, og er årsmøter for:

  • Det Norske Baptistsamfunn
  • Holtekilen folkehøgskole
  • Baptistenes Eiendomsdrift

Landsmøtet behandler rapporter, regnskap, arbeidsplaner og budsjett. Velger medlemmer til styrer og råd, tar opp nye medlemsmenigheter, tar stilling i saker av overordnet betydning og  velger generalsekretær. De respektive styrer forbereder landsmøtet.

I mappene for hvert år er sakspapirer, referat, og andre dokumenter, som innkalling, bestemmelser om delegater m.m. samlet.

I 2020 legges landsmøtet til Quality Hotel Ålesund 5.-7. juni (uke 23) og i 2021 vil landsmøtet gjennomføres 20.-21. juli i forkant av den europeiske misjonskonferansen "John 20:21" 21.- 25. juli i Stavanger (uke 29).

Landsmøtet 2019
Årbøkene
Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20142016-12-01 08:47
20152016-12-01 08:47
20162016-12-01 08:47
20172016-12-02 13:33
20182017-12-28 12:17
20192019-01-18 12:43
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone