Nyheter

Regionale samlinger høsten 2019
Landsmøtet 2019 vedtok samtaler om hvordan vi forstår vår kirkeordning og hva som utgjør grunnlaget vi står felles om som baptister. Hvordan skal vi forstå vår kirkeordning og hvilke teologiske prinsipper har vi som felles baptistisk identitet?
Korrigerte medlemslister
Vi har i dag sendt videre tilbakemeldinger fra myndighetene på kontroll av medlemslistene. Returfrist for korreksjoner i forhold til medlemslistene er satt til 5. august.
Baptistene har flyttet
Administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn og Ung baptist er nå installert i nye lokaler sentralt i Oslo. Begge skolene er fremdeles på baptistsenteret på Stabekk.
Landsmøtet
I 2019 er landsmøtet lagt til Radisson Blu hotel i Tromsø 5.-7. juli. Sakslisten, saksdokumentene og årboken er nå presentert. Det er fremdeles mulig å bestille årboken i trykket utgave og melde seg på landsmøtet. Husk også å sende inn fullmakter på menighetens delegater.
Meld deg på landsmøtet nå
Selv om menigheten sender inn fullmakter for de deputerte, må alle som skal representerte menighetene melde seg på landsmøtet. Vi kan fremdeles tilby overnatting på landsmøtehotellet. Her gjelder "først til mølla"-prinsippet.
Feil i innrapportering av skattefrie gaver rettet opp
Det har skjedd en beklagelig feil ved innrapporteringen. Vi forsikrer at alle gaver vil komme med i skatteoppgjøret for 2018 og har lagt ut oppdatert informasjon i saken.
Årsrapporten må leveres nå!
Flere uker etter fristen mangler vi fremdeles årsrapporter fra halvparten av menighetene. Dere som ikke har levert en bes om å gjøre det nå!
Mva-kompensasjon
Stortinget har innført en ordning der frivillige organisasjoner får refundert noe av sine kostnader til merverdiavgift på drift. Denne ordninger er tilgjengelig for de av våre menigheter som har registrert seg i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 10. juni 2019.
Permisjoner og permitteringer
Selv om ordene i overskriften er svært like har de helt forskjellig mening. I denne artikkelen forsøker vi å forklare forskjellen og peke på hvilke regler som gjelder.
Etter lederkonferansen
Vi haddde flotte dager sammen på lederkonferansen. Her finner du dokumentasjon og reiseregning.
1 - 10 av 109
1 2 3 4 5 ... 11 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone