Nyheter

Arealtilskudd kirkebygg
Statsbudsjettet for 2019 har videreført ordningen om tilskudd til nye kirkebygg i privat eie. Rundskriv V-001/19 B fra Kulturdepartementet regulerer ordningen.
Etiske retningslinjer
Lønns og personalutvalget i Det Norske Baptistsamfunn (LPU) har utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i menighetene, basert på etiske retningslinjer vedtatt av Hovedstyret for ansatte og tillitsvalgte sentralt.
Kirke i en ny tid!
Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid» to uker i mars.
Feirer at folkehøgskolen er 60 år
Inneværende skoleår er det 60 år siden første kull med elever gikk på Holtekilen folkehøgskole. Siste frist for påmelding til feiringen 9. februar er 30. januar.
Lederkonferansen i Drammen 8 – 10 mars!
Over 200 har allerede meldt seg på, men det er plass til flere. Siste frist for påmelding er 6. februar.
Tid for nominasjoner
Valgkomiteen i Baptistsamfunnet ber også i 2019 om innspill fra menighetene i forhold til å forberede valgene på landsmøtet sommeren 2019.
Innkalling til landsmøtet
Vi minner om at landsmøtet i Tromsø er 5.-7. juli. Landsmøteforhandlingene blir på Radisson Blu midt i sentrum.
Frivillighetsregisteret
Med virkning fra 1.1.2019 er det et krav om at alle organisasjoner og underledd som søker på ordningen om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner ("Momskompensasjon") er registrert i i Frivillighetsregisteret.
Tilbud om bønneseminarer
Vår bønneleder Bjørn Olav Hansen tilbyr seminarer om bønn også i 2019 og 20. Menigheter som ønsker besøk avtaler direkte med han.
menighetsrådgiverne starter opp 1. februar
Dag Eivind Noreid, Atle H. Eidem og Agnar Sæli starter opp som menighetsrådgivere 1. februar. Dag Eivind med fokus på Vest- og Sørlandet, mens Atle og Agnar skal arbeide på Østlandet.
1 - 10 av 100
1 2 3 4 5 ... 10 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone