Nyheter

Tiltak mot korona-viruset
Les her for informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! Saken oppdatert 14/1-2022.
Stats- og kommunetilskudd 2021
Oppdatert 15.12.2021: Utbetalingen av stats- og kommunetilskudd er forsinket pga overgangen mellom gammel og ny lov og uenighet om tolkning av rapporteringsregler. Tilskuddsbrevet er nå mottatt, og kommunal andel vil bli utbetalt til menighetene så snart vi har midlene på konto.
Andre høring
På denne siden finner du høringsutkast og bakgrunnsmateriale. Andre høring går fra 6. desember med høringsperiode fram til 23. januar. Oversettelser til engelsk, chin og karen er publisert 4. januar 2022.
Menighetens julegave til misjonen
CBCN trenger dyktige ledere til sitt enorme arbeid i Nord-Kongo. Årets julegave går til lederutvikling hos vår samarbeidspartner CBCN. Klikk deg innfor å lese mer om prosjektet menigheten oppfordres å støtte opp om denne julen. Der finner du også link til en lysbildepresentasjon.
K-stud inviterer til kurs
Årets kurs 2022. 1.-3.april på Soria Moria ovenfor Holmenkollen i Oslo!
Forbønn for klimatoppmøtet
31. oktober – 12. november samles verdens ledere til Klimatoppmøte i Glasgow. Norges Kristne Råd oppfordrer menigheter landet rundt til forbønn.
Tid for å nominere
Vi er stolte av Ikkevoldsprisen. 1. desember er det igjen frist for å nominere kandidater til prisen som deles ut 3. mandag i januar 2022.
Snart landsmøte
Fristen for påmelding til landsmøtet og innsending av fullmakter på delegater går ut 25. oktober.
Informasjon om søndag for forfulgte
Søndag for forfulgte er lagt til 14. november, samme søndag vi avslutter vårt landsmøte. Se informasjon fra Stefanusalliansen om hvordan søndagen kan markeres.
Sakspapirene til landsmøtet
Sakslisten og de fleste sakspapirene til landsmøtet er publisert. Frist for påmelidng og registrering av delegater fra menighetene er 25. oktober.
1 - 10 av 250
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone