Nyheter

Årsrapporten må leveres nå!
Flere uker etter fristen mangler vi fremdeles årsrapporter fra halvparten av menighetene. Dere som ikke har levert en bes om å gjøre det nå!
Feil i innrapportering av skattefrie gaver
Det har skjedd en beklagelig feil ved innrapporteringen. Vi forsikrer at alle gaver vil komme med i skatteoppgjøret for 2018. Vi oppdaterer saken fortløpende.
Mva-kompensasjon
Stortinget har innført en ordning der frivillige organisasjoner får refundert noe av sine kostnader til merverdiavgift på drift. Denne ordninger er tilgjengelig for de av våre menigheter som har registrert seg i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 10. juni 2019.
Permisjoner og permitteringer
Selv om ordene i overskriften er svært like har de helt forskjellig mening. I denne artikkelen forsøker vi å forklare forskjellen og peke på hvilke regler som gjelder.
Etter lederkonferansen
Vi haddde flotte dager sammen på lederkonferansen. Her finner du dokumentasjon og reiseregning.
Arealtilskudd kirkebygg
Statsbudsjettet for 2019 har videreført ordningen om tilskudd til nye kirkebygg i privat eie. Rundskriv V-001/19 B fra Kulturdepartementet regulerer ordningen.
Etiske retningslinjer
Lønns og personalutvalget i Det Norske Baptistsamfunn (LPU) har utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i menighetene, basert på etiske retningslinjer vedtatt av Hovedstyret for ansatte og tillitsvalgte sentralt.
Kirke i en ny tid!
Norges Kristne Råd inviterer i samarbeid med Naturlig Menighetsutvikling til regionaløkumeniske samlinger med temaet «Kirke i en ny tid» to uker i mars.
Feirer at folkehøgskolen er 60 år
Inneværende skoleår er det 60 år siden første kull med elever gikk på Holtekilen folkehøgskole. Siste frist for påmelding til feiringen 9. februar er 30. januar.
Lederkonferansen i Drammen 8 – 10 mars!
Over 200 har allerede meldt seg på, men det er plass til flere. Siste frist for påmelding er 6. februar.
1 - 10 av 105
1 2 3 4 5 ... 11 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone