Nyheter

Viktige datoer og tidsfrister
Som menighetsleder er det en del datoer og tidsfrister som må overholdes. Se nedenfor for oversikt!
Arrangementer
Nedenfor finner du alle våre arrangementer med påmelding via Checkin.
Ledige stillinger i Baptistsamfunnet
Vår dyktige økonomileder har fått ny jobb og slutter 31. januar. Vi søker derfor nye medarbeidere innen økonomi, innsamling og informasjonsarbeid.
Ikkevoldsprisen 2023
DFrist for innsending av nominasjoner er 10. desember. Vårt ønske er en fredligere verden. Feiring av King-dagen og utdeling av Ikkevoldsprisen retter oppmerksomheten mot rettferdighet og fred med ikkevold som redskap. Ved å løfte fram arven etter King jr vil vi oppmuntre og støtte dette.
Kontroll av medlemsstatus pr 31.12.2021
Som et ledd i kvalitetssikring av medlemslistene har vi nå lagt inn tilbakemeldingsstatus fra Statsforvalteren i medlemssystemet for alle menighetene. Tidligere fikk vi disse tilsendt på papir, men de finnes nå kun i digital form. For å lette på administrasjonen og ivareta personvernshensyn vil vi framover kun legge dette direkte inn i medlemssystemet.
Inviterer til nasjonal markering med bønn for Ukraina
Norges Kristne Råd og Bispemøtet i Den norske kirke inviterer alle menigheter til en felles bønnedag i gudstjenestene søndag 9. oktober 2022.
Global uke informasjon – Kirkene sammen mot moderne slaveri
Årets Global uke er 13.-20. november. Da løfter menigheter og grupper i hele Norge stemmen og arrangerer temagudstjenester, danseforestillinger, konserter og seminarer. Man kan også markere uka på andre tidspunkt, om det passer bedre.
Ny registrering av vigslere
Med innførselen av ny Lov om trossamfunn 01.01.2021 ble det innført nye ordninger for vigslere i trossamfunn. Som en overgangsordning i to år fikk allerede godkjente vigslere beholde sin vigselsrett. Nå er tiden kommet til at alle må registreres etter ny ordning for å beholde denne rettigheten.
Tilbud om kurs i Baptistisk teologi og historie
Høyskolen for Ledelse og Teologi tilbyr kompetansekurs i baptistisk teologi og historie. Kurset gir en grundig innføring i baptistisk teologi og historie. En kunnskap som er helt essensiell for pastorer og andre ledere i norske baptistmenigheter.
Landsmøtet
Landsmøtet 2022 ble gjennomført 11.-13- november. Alle sakspapirer og referatet finnes i saken nedenfor sammen med linker til de siste årbøkene. Referater og sakspapirer fra de siste landsmøtene ligger i mapper under.
1 - 10 av 250
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone