Nyheter

Velkommen til Vekstakademiet 2018!
Misjonskirken Norge og Baptistsamfunnet inviterer menighetsledere, unge ledere og menighetsplantere til Vekstakademiet. 17.-20. juni, i flotte omgivelser på Ansgarskolen i Kristiansand.
Nominasjoner til landsmøtet 2018
Det er tid for å starte arbeidet med nominasjoner til landsmøtet 2018.
Spørreskjema valg av generalsekretær 2020
Baptistsamfunnet skal neste gang velge generalsekretær i Landsmøtet 2020. Hovedstyret ønsker å gjøre et godt forarbeid til dette og i første omgang er det fokus på stillingens innhold og arbeidsoppgaver. Detter ber styret om tilbakemeldinger på denne våren.
Velkommen til Baptistenes lederkonferanse
9-11 mars 2018 er det igjen storsamling for baptistledere. Du får lavest priser ved påmelding innen 21 januar og siste påmeldingsfrist er 9 februar.
Løfte i flokk
Landsmøtet 2017 bestemte å igangsette den treårige innsamlingsaksjon "Løfte i flokk" til fordel for Baptistsamfunnets skoler.
Innkalling til landsmøtet 2018
Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Stavern folkehøgskole Fredtun, 4.-5. juli 2018.
Husk å budsjettere med misjonsgaver
I 2018 har vi budsjettert med 2,9 millioner i gaveinntekter til Baptistsamfunnets fellesarbeid. 2.6 millioner av dette til internasjonal misjon. Alle menighetene er i fellesskap ansvarlig for å nå gavemålene.
Nyttig kurstilbud fra VOFO
Frivillige organisasjoner som arbeidsgiver, er et av flere nyttige kurs som Voksenopplæringsforbundet (VOFO) tilbyr våren 2018. VOFO er paraplyorganisajon for voksnes læring, og som medlem i K-stud får vi medlemspris på kursene.
Kurstilbud fra Bibelselskapet
I februar tilbyr Belselskapet grunnkurs i bibelfortelling og fordypningskurs om å gi liv til bibelske personer.
Endring i forskrift om registrering og melding om vigsel
Fra 2018 skal alle vigslere legge ved dokumentasjon for sin vigselsmyndighet sammen med vigselsmeldingen.
1 - 10 av 61
1 2 3 4 5 ... 7 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone