Nyheter

Viktige datoer og tidsfrister
Som menighetsleder er det en del datoer og tidsfrister som må overholdes. Se nedenfor for oversikt!
Arrangementer
Nedenfor finner du alle våre arrangementer med påmelding via Checkin.
Mva-kompensasjon
Stortinget har også i 2024 videreført ordningen der frivillige organisasjoner får refundert noe av sine kostnader til merverdiavgift på drift. Denne ordningen er tilgjengelig for de av våre menigheter som har registrert seg i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 1. juni 2024. Dersom søknaden sendes inn pr epost skal den sendes til mvakomp@baptist.no.
Bestilling av årbok 2024
Vi tar sikte på å kunne sende ut årboken etter midten av mai. Bestilling gjøres nå.
Tilretteleggingstilskudd – nye regler i 2024
K-stud tilbyr tilretteleggingstilskudd slik at menighetene lettere kna inkludere personer med funksjonsnedsettelse og særlige behov.
Tilskuddsregler fra K-stud i 2024
I siste nyhetsbrev skriver K-stud om reglene for tilskudd til voksnes læring i 2024. Les mer og søk om støtte til menighetens studiearbeid,
Strømstøtte for menigheter, frivillige lag og organisasjoner
Lottstift har åpnet for ny søknadsrunde. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er januar, februar og mars 2024. Søknadsfristen er 15. mai, klokken 13.00.
Er Naturlig menighetsutvikling noe for vår menighet?
Vi inviterer alle som er nysgjerrige på Naturlig menighetsutvikling til å delta i webinarer Naturlig menighetsutvikling (NaMu) og baptistene tirsdag 13. mars kl 17.30
Lovpålagt rapportering
Det er tid for årsrapportering fra menighetene til Baptistkirken Norge. Vi minner om at dette er alle menighetene pålagt å følge opp.
Strømstøtte 3.og 4. kvartal 2023
Søknadsportalen åpnes 31. januar og fristen for å søke 28. februar.
1 - 10 av 250
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone