Nyheter

Viktige datoer og tidsfrister 2022
Som menighetsleder er det en del datoer og tidsfrister som må overholdes. Se nedenfor for oversikt!
Lønnstabell 2022
Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er avsluttet, og gir et gjennomsnittlig lønnshopp på 3,85%.
Mottatte søknader mvakompensasjon
Søknadsfristen for ordningen var 1. juni 2022. Her er lista over mottatte søknader så langt.
Varslingsrutiner i Det Norske Baptistsamfunn
I vedtatte varslingsrutiner for Det Norske Baptistsamfunn (DNB) finnes retningslinjer for mottak av varsler og håndtering av saker som innebærer seksuelle krenkelser, maktmisbruk og økonomisk mislighold i DNB. For å sikre en trygg organisasjon er det nødvendig med både forebyggende arbeid og et effektivt beredskapsarbeid.
Epostsvindel
De siste årene har det vært gjort mange forsøk på svindel av menigheter. Disse svindelforsøkene kan ha forskjellige former.
Innkalling til landsmøtet
Det innkalles med dette til landsmøtet 2022, som er lagt til Scandic Oslo Airport hotell, Gardermoen, 11.-13. november.
Bli med på dugnadsuke
Oslofjord Folkehøgskole inviterer til dugnadsuke fra mandag 30. mai til torsdag 2. juni, sier skolens driftsleder som trenger mange ekstra hender til årets vårpuss.
Påvirk valgene på landsmøtet
Det er tid for menigheten å foreslå kandidater til de ulike vervene vi pleier å velge på landsmøtet. Siste frist er 1. mai,
Ny frist - tid for årsrapport
Innen fristen, 20. april, har vi mottatt årsrapporter fra ca 1/3-del av menighetene. Dere som ikke har sendt inn årsrapport enda ber vi om å følge opp dette. Se for linker til skjemaene og mer informasjon.
Tredje BID-høring er publisert
På denne siden finner du høringsutkast og bakgrunnsmateriale. Høringsperiode for den tredje høringen i BID-prosessen, er satt til 31. mars - 8. mai. Høringsdokumentene ble publisert 31. mars. Det blir digitalt informasjonsmøte 5. april kl 18.00-21.00.
1 - 10 av 250
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone