Nyheter

Baptistene har flyttet
Administrasjonen i Det Norske Baptistsamfunn og Ung baptist er nå installert i nye lokaler sentralt i Oslo. Begge skolene er fremdeles på baptistsenteret på Stabekk.
Landsmøtet
I 2019 er landsmøtet lagt til Radisson Blu hotel i Tromsø 5.-7. juli. Sakslisten, saksdokumentene og årboken er nå presentert. Det er fremdeles mulig å bestille årboken i trykket utgave og melde seg på landsmøtet. Husk også å sende inn fullmakter på menighetens delegater.
Meld deg på landsmøtet nå
Selv om menigheten sender inn fullmakter for de deputerte, må alle som skal representerte menighetene melde seg på landsmøtet. Vi kan fremdeles tilby overnatting på landsmøtehotellet. Her gjelder "først til mølla"-prinsippet.
Feil i innrapportering av skattefrie gaver rettet opp
Det har skjedd en beklagelig feil ved innrapporteringen. Vi forsikrer at alle gaver vil komme med i skatteoppgjøret for 2018 og har lagt ut oppdatert informasjon i saken.
Årsrapporten må leveres nå!
Flere uker etter fristen mangler vi fremdeles årsrapporter fra halvparten av menighetene. Dere som ikke har levert en bes om å gjøre det nå!
Mva-kompensasjon
Stortinget har innført en ordning der frivillige organisasjoner får refundert noe av sine kostnader til merverdiavgift på drift. Denne ordninger er tilgjengelig for de av våre menigheter som har registrert seg i Frivillighetsregisteret. Søknadsfristen er 10. juni 2019.
Permisjoner og permitteringer
Selv om ordene i overskriften er svært like har de helt forskjellig mening. I denne artikkelen forsøker vi å forklare forskjellen og peke på hvilke regler som gjelder.
Etter lederkonferansen
Vi haddde flotte dager sammen på lederkonferansen. Her finner du dokumentasjon og reiseregning.
Arealtilskudd kirkebygg
Statsbudsjettet for 2019 har videreført ordningen om tilskudd til nye kirkebygg i privat eie. Rundskriv V-001/19 B fra Kulturdepartementet regulerer ordningen.
Etiske retningslinjer
Lønns og personalutvalget i Det Norske Baptistsamfunn (LPU) har utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i menighetene, basert på etiske retningslinjer vedtatt av Hovedstyret for ansatte og tillitsvalgte sentralt.
1 - 10 av 107
1 2 3 4 5 ... 11 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone