Nyheter

Viktige datoer og tidsfrister
Som menighetsleder er det en del datoer og tidsfrister som må overholdes. Se nedenfor for oversikt!
Arrangementer
Nedenfor finner du alle våre arrangementer med påmelding via Checkin.
Lovpålagt rapportering
Det er tid for årsrapportering fra menighetene til Baptistkirken Norge. Vi minner om at dette er alle menighetene pålagt å følge opp.
Strømstøtte 3.og 4. kvartal 2023
Søknadsportalen åpnes 31. januar og fristen for å søke 28. februar.
Kontroll av medlemsstatus innen 15. februar
For 2023 må systemet være ferdig oppdatert senest 15. februar 2024. Det er kun medlemmer som er registrert bosatt i Norge, har fått registrert 11-sifret personnummer, ikke er medlem av annet tros- eller livssynssamfunn i Norge og hadde aktivt medlemskap pr 1. januar som er støtteberettigede.
Korrigeringsfristen for registrering av skattefradrag er 20. februar
Dersom dere ikke har registrert alle giverne eller ikke fikk registrert i det hele tatt, har vi korrigeringsfrist for ordningen 20. februar. Gaver registrert innen denne fristen blir med på forhåndsutfylt selvangivelse.
Vi har penger igjen, Utsatt søknadsfrist er 1. februar
Det nærmer seg den absolutt siste fristen for søking av tilskudd hos K-stud til kurs avsluttet i 2023, og de har penger igjen å dele ut!
Innkalling til landsmøtet 2024
VI sender med dette ut innkalling til landsmøtet 2024. Frist for innkomne forslag er 6. mars. Sakspapirene offentliggjøres innen 7. april.
Nominasjoner til Ikkevoldsprisen 2024
Prisen, som er på 30.000 kroner og et synlig minne, skal tilfalle en person som bor i Norge eller en norskbasert organisasjon, som handler i King jr. sin ånd. Altså arbeider for fred, ikkevold, frihet, rettferdighet, likhet og solidaritet. Nominasjonsfrist er 10. januar.
Forslag på valg til landsmøtet 2024
At menigheter og arbeidsgrener kan foreslå kadidater til valgene på landsmøtet er en del av vår demokratiske tradisjon. Fristen for å levere forslag til landsmøtet 2024 er 15. januar. Vi imøteser forslag fra mange menigheter dette året.
1 - 10 av 250
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone