Nyheter

Viktige datoer og tidsfrister
Som menighetsleder er det en del datoer og tidsfrister som må overholdes. Se nedenfor for oversikt!
Arrangementer
Nedenfor finner du alle våre arrangementer med påmelding via Checkin.
Innkalling til landsmøtet
Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Quality Hotel Ålesund, 1.-3. september 2023
Ett år med krig i Europa
På ettårsdagen for krigsutbruddet i Ukraina står vi fortsatt sammen med våre brødre og søstre i Ukraina og alle dem som bidrar for å hjelpe, trøste og stille savn. Kirker over hele landet markerer årsminnet i dag og denne helgen.
Forslag til valgene på landsmøtet
Valgkomiteen er igang med sitt arbeid. Som vanlig spør komiteen om råd og forslag fra menighetene til sitt arbei med den endelig innstillingen. Vi har utvidet fristen til 15. april.
Innrapportering skattefrie gaver
Frist for korrigeringer i innrapportering skattefrie gaver 2022 er 20. februar 2023
Kontroll av medlemsstatus pr 31.12.2021
Som et ledd i kvalitetssikring av medlemslistene har vi nå lagt inn tilbakemeldingsstatus fra Statsforvalteren i medlemssystemet for alle menighetene. Tidligere fikk vi disse tilsendt på papir, men de finnes nå kun i digital form. For å lette på administrasjonen og ivareta personvernshensyn vil vi framover kun legge dette direkte inn i medlemssystemet.
Inviterer til nasjonal markering med bønn for Ukraina
Norges Kristne Råd og Bispemøtet i Den norske kirke inviterer alle menigheter til en felles bønnedag i gudstjenestene søndag 9. oktober 2022.
Global uke informasjon – Kirkene sammen mot moderne slaveri
Årets Global uke er 13.-20. november. Da løfter menigheter og grupper i hele Norge stemmen og arrangerer temagudstjenester, danseforestillinger, konserter og seminarer. Man kan også markere uka på andre tidspunkt, om det passer bedre.
Ny registrering av vigslere
Med innførselen av ny Lov om trossamfunn 01.01.2021 ble det innført nye ordninger for vigslere i trossamfunn. Som en overgangsordning i to år fikk allerede godkjente vigslere beholde sin vigselsrett. Nå er tiden kommet til at alle må registreres etter ny ordning for å beholde denne rettigheten.
1 - 10 av 250
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone