Nyheter

Tiltak mot korona-viruset
Les her for informasjon til menigheter om arrangementer og anbefalinger for lokal virksomhet etter at Norge er så hardt rammet av Korona-viruset! Saken oppdatert 4, april.
Viktig pristildeling
Safia Abdi Haase fra Halden er tildelt Ikkevoldsprisen 2021. Abdi Haase er den første kvinnen som får prisen. Hun mottar den i en digital sending mandag 12. april kl. 14.00.
Registrering av vigsler i medlemssystemet
Vi må innrapportere antall vigsler til Statsforvalteren. Derfor er det viktig at alle vigsler registreres i medlemssystemet.
Årsrapport til Baptistsamfunnet
Det er tid for å sende inn årsrapporten til Baptistsamfunnet. Frist for innsending er 10. april. Link til skjemaer på denne saken.
Covid-19 Oppdatering - Påbud om digital undervisning i Viken m.fl.
Vi vil informere dere om at myndighetene har satt begrensinger for opplæringsvirksomhet, som også gjelder studieforbund og deres medlemsorganisasjoner og lokallag.
5000 kr ekstra i tilskudd for å starte opp nye kurs og grupper
Søknadsfristen den 26. mars på den nye stimuleringsordning nærmer seg, og vi håper å få inn mange søknader.
Midler til Pedagogisk utviklingsarbeid
Ekstraordinær utlysning av midler til Pedagogisk utviklingsarbeid (PU-midler) for 2021
Menighetens kjærlighetsgave til Myanmar
Vi er sterkt berørt etter militærkuppet i Myanmar, og tydelig utfordret til å støtte kampen for demokratiet i Myanmar og innbyggernes beste økonomisk. Vi ufordrer alle baptistmenigheter til å gi en kjærlighetsgave til Myanmar,
Varsel om tidspunkt for høring i forbindelse med landsmøtevedtak vedrørende vår baptistiske identitet
BID2022 komiteen, som jobber etter oppdrag fra landsmøtet, har varslet at en i mai vil slippe den første høringen på utkastene som det jobbes med fram mot landsmøtet 2022.
Forbønn for kirken og verden i en pandemi, 14. mars
I solidaritet med de mange i verden som av mange grunner ikke får vaksiner, eller ikke får vaksiner i nødvendig tid inviteres NKR sine medlemskirker til å stå sammen i bønn, søndag 14. mars.
1 - 10 av 227
1 2 3 4 5 ... 23 Neste

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone