Om oss

Det daglige arbeidet i Baptistsamfunnet handler om å sette visjonen vår ut i live. Mellom landsmøtene, som er kirkesamfunnets øverste organ, ledes arbeidet av hovedstyret og generalsekretæren med stab.

Sekretariatet:

Baptistsamfunnet har seks ansatte i staben og ledes av generalsekretær Terje Aadne.

Generalsekretær
Terje Aadne, epost: terje.aadne@baptist.no, tlf: 47254001

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no, tlf: 99588331

Integrasjonsleder (I permisjon ut juli 2019)
Mette Marie Hebnes, epost: mette@baptist.no, tlf: 40038868

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 40037857

Økonomileder
Håkon Sigland, epost: hakon.sigland@baptist.no, tlf: 40226880

Informasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no, tlf: 95975478


Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.

Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for
Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges tre vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Styreleder:
Magnar Mæland, Ålgård, oppfølgingsansvar for menighetsplanting og menighetsutvikling

Medlemmer:
Lillian K Thorsen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet
Nathan Maung, Langesund Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for flerkulturelt arbeid
Halvor Krunenes, Baptistmenigheten Home, Oslo oppfølgingsansvar for barn og unge
Biak Tha Sung Siang Pum (Thaku Sung), Norway Chin Mission Church
Kuwah Paw Htoeleh, Lillehammer Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for flerkulturelt arbeid
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for menighetsutvikling
Reine Cihiluka-Brevik, Baptistmenigheten Home, Oslo, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon
Jon Vestøl, Kragerø Baptistmenighet, oppfølgingsansvar for internasjonal misjon

Vararepresentanter:
1. Egil Sagen, Trondheim Baptistmenighet
2. Camilla Oseland, Ålgård Baptistmenighet
3. Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.

Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Jon Vestøl (nestleder), Halvor Krunenes (sekretær) og Reine Cihiluka-Brevik. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Referater fra hovedstyremøtene

Landsmøtet

Landsmøtet er Det Norske Baptistsamfunns høyeste organ. Alle menighetene velger sine delegater til landsmøtet. I Landsmøtet tas nye menigheter opp som medlemmer i kirkesamfunnet, de prinsipielle spørsmålene får sin avklaring, langsiktige planer og budsjetter behandles, regnskaper og rapporter godkjennes og medlemmer til de ulike styrer og råd velges. Landsmøtet er også årsmøte for Baptistenes Eiendomsdrift og Holtekilen folkehøgskole. landsmøtet 2019 avholdes frdag til søndag i uke 27.

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
HS-referater2016-11-30 12:21
Sakspapirer landsmøter2016-12-01 08:47
Strategier og målsettinger2016-11-30 12:29
Vedtekter2016-11-30 12:31
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone