Frivillighetsregisteret

Siden ”ordningen om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner” ble innført i 2010, var det dette året noen unntaksbestemmelser som gjaldt. Fra 2011 er det imidlertid full innføring av ordningen, og de som ønsker å søke om mvakompensasjon for utgifter fra 2010 må være registerert i Frivillighetsregisteret.

Registrering i Frivillighetsregisteret kan skje på to måter: Enten ved å fylle ut papirskjema og sende til Brønnøysundregistrene pr post, eller å gå inn på www.altinn.no, logge på med eget brukernavn og passord, og fylle ut skjema BR-1031 (søkes opp via skjemakatalogen)  Se gjerne https://www.brreg.no/frivillighet/ for mer informasjon!

Altinn-registreringer kan kun gjøres av en person som er registrert som daglig leder i Brønnøysundregisteret, eller en person som vedkommende har gitt fullmakt til å utføre Altinn-handlinger for menigheten.

Når dere fyller ut skjemaet, pass på følgende:

1.       Fyll ut navn og organisasjonsnummer for menigheten. Dette må være identisk med det som allerede er registrert i Brønnøysundregistrene (søk opp menigheten på www.brreg.no om du er i tvil!)

2.       Pkt 4, Kategori: ICNPO-nr:  10 100;  ICNPO-kategori:  ”Tros- og livssynsorganisasjoner

3.       Pkt 5: Kryss av for at dere skal innrapportere endringer i vedtekter. OBS: Dersom menigheten allerede har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret, men ikke krysset av for dette, må dere endre dette enten ved skjema eller på Altinn.

4.       Pkt 7: Dette kan dere selv velge hva dere vil gjøre med.

5.       Pkt 9: Underskrift av registrert leder eller styre.

6.       Husk å legge ved vedtekter ved første gangs registrering

Søk gjerne opp menigheten på www.brreg.no før dere starter registreringen. Dersom menigheten er registrert som «Annen juridisk person» må dere ta kontakt med oss for veiledning om hva dere skal gjøre.

Når dere har registrert dere, gi beskjed til oss så vi får lagt dere inn under Det Norske Baptistsamfunn i Frivillighetsregisteret.

Ved spørsmål: Kontakt Håkon Sigland, tlf. 40226880, epost: hakon.sigland@baptist.no


Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone