Frivillighetsregisteret

Med virkning fra 1.1.2019 er det et krav om at alle organisasjoner og underledd som søker på ordningen om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner ("Momskompensasjon") er registrert i i Frivillighetsregisteret.

Registrering i Frivillighetsregisteret kan skje på to måter: Enten ved å fylle ut papirskjema (link til høyre her) og sende til Brønnøysundregistrene pr post, eller å gå inn på www.altinn.no, logge på med id, og fylle ut skjema "Registrering i Frivillighetsregisteret" (søkes opp via skjemakatalogen)  Se https://www.brreg.no/frivillighet/ for mer informasjon!

Altinn-registreringer kan kun gjøres av en person som er registrert som daglig leder i Brønnøysundregisteret, eller en person som vedkommende har gitt fullmakt til å utføre Altinn-handlinger for menigheten.

Søk gjerne opp menigheten på www.brreg.no før dere starter registreringen. Der ser dere alle registeroppføringer for menigheten. Dersom menigheten er registrert som «Annen juridisk person» må dere ta kontakt med oss for veiledning om hva dere skal gjøre.

Når dere fyller ut skjemaet, pass på følgende:

1.       Fyll ut navn og organisasjonsnummer for menigheten. Dette må være identisk med det som allerede er registrert i Brønnøysundregistrene (søk opp menigheten på www.brreg.no om du er i tvil!)

2.       Pkt 4, Kategori: ICNPO-nr:  10 100;  ICNPO-kategori:  ”Tros- og livssynsorganisasjoner

3.       Pkt 5: Kryss av for at dere skal innrapportere endringer i vedtekter. OBS: Dersom menigheten allerede har meldt seg inn i Frivillighetsregisteret, men ikke krysset av for dette, må dere endre dette enten ved skjema eller på Altinn.

4.       Pkt 7: Dette kan dere selv velge hva dere vil gjøre med.

5.       Pkt 9: Underskrift av registrert leder eller styre.

6.       Husk å legge ved vedtekter ved første gangs registrering

 

Når dere har registrert dere, gi beskjed til oss så vi får lagt dere inn under Det Norske Baptistsamfunn i Frivillighetsregisteret.

Ved spørsmål: Kontakt Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no


Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone