Staben

Baptistsamfunnets stab består av et sekretariat med kontor i Oslo og et landsdekkende korps med menighetsrådgivere. Baptistsamfunnets stab ledes av generalsekretær Bjørn Bjørnø.

Sekretariatet:

Staben har ansvar for daglig oppfølging av arbeidet for å iverksette Baptistsamfunnets strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Generalsekretær
Bjørn Bjørnø, e-post: bjorn.bjorno@baptist.no, tlf. 941 98 211

Staben

Administrasjonskonsulent
Georgeta Sigland, epost: georgeta.sigland@baptist.no tlf 411 00 285

Administrasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no, tlf: 959 75 478

Informasjonskonsulent
Sung Chin Par Hlawn Ching, sungchinpar@baptist.no, tlf. 401 69 033

Innsamlingskonsulent
Øyvind Lorentzen, oyvind.lorentzen@baptist.no tlf 971 27 196

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 400 37 857

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no, tlf: 995 88 331

Prosjektrådgiver for menighetsplanting og koordinator for lederkonferansen
Bente Sandtorp,
e-post: bente.sandtorp@baptist.no, tlf 901 22 032

Økonomikonsulent
Ngun Lian Thang Cunkap, e-post  cunkap@baptist.no tlf 955 53 932

Økonomikonsulent Kongo
Turid Vestøl, e-post turid.vestol@baptist.no tlf. 404 07 902

Menighetsrådgiverne:

I ansvarsområdet til menighetsrådgiverne ligger:

  • Være førstelinje mellom menighetene og kirkesamfunnet
  • Være pådrivere for endringsprosesser og inspirere til nysatsning
  • Være rådgivere
  • Bidra til regionale fellesskap
  • Sikre en god personaloppfølging
  • Være samtalepartner for ansatte
  • I den grad det er naturlig, kunne avhjelpe pastorale behov i menighetene og bidra til å løse konflikter.

Atle Henning Eidem
Arbeidsfelt er menighetene i Oslo, Viken og Innlandet, Telemark-Vestfold fylker.
e-post: atle.eidem@baptist.no tlf: 413 64 670

Hermod Bakkevoll
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland og Troms-Finnmark fylker.
E-post: hebakkev@online.no tlf: 415 14 585

Inger Lise Salvesen
Arbeidsfelt er menighetene i Vestland, Rogaland, Agder og Telemark-Vestfold fylker.
E-post: ingerlise@baptist.no tlf 452 03 630

Peter Ngaidam
Ansatt som integrasjonspastor med særlig ansvar for medlemmer med bakgrunn fra Burma.
E-post: peter.ngaidam@baptist.no, tlf: 400 37 857

Roger Dahl
Ansatt som administrasjonsleder. Menighetsrådgiver for menighetene i Møre- og Romsdal og Trøndelag fylker.
E-post: roger.dahl@baptist.no tlf: 959 75 478

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone