Staben

Baptistkirken Norges stab består av et sekretariat med kontor i Oslo og et landsdekkende korps med menighetsrådgivere. Staben ledes av generalsekretær Bjørn Bjørnø.

Sekretariatet:

Staben har ansvar for daglig oppfølging av arbeidet for å iverksette Baptistkirken Norges strategier og planer nasjonalt og internasjonalt, ha kontakt med menighetene og representere baptistene i ulike sammenhenger.

Staben

Generalsekretær
Bjørn Bjørnø, e-post: bjorn.bjorno@baptist.no tlf 941 98 211

Administrasjonsleder
Roger Dahl, epost: roger.dahl@baptist.no tlf 959 75 478

Informasjonskonsulent
Sung Chin Par Hlawn Ching, sungchinpar@baptist.no tlf 401 69 033

Informasjonskonsulent
Tim SolWoong Kim

Innsamlingskonsulent
Øyvind Lorentzen, oyvind.lorentzen@baptist.no tlf 971 27 196

Integrasjonspastor
Peter Ngaidam, epost: peter.ngaidam@baptist.no tlf 400 37 857

Menighetsrådgivere
Atle Henning Eidem, e-post: atle.eidem@baptist.no tlf 413 64 670
Peter Ngaidam, e-post: peter.ngaidam@baptist.no tlf 400 37 857
Paul Omaiyo, e-post: paul.omaiyo@baptist.no tlf 998 63 740
Inger Lise Salvesen e-post: ingerlise@baptist.no tlf 452 03 630

Hermod Bakkevoll, e-post: hebakkev@online.no tlf: 415 14 585
Ansatt av Baptist Nord som distriktsarbeider i Nordland, Troms og Finnmark fylker og samarbeider tett med de øvrige menighetsrådgiverne

Misjonsleder
Lise Kyllingstad, epost: lise.kyllingstad@baptist.no tlf 995 88 331

Prosjektrådgiver for menighetsplanting og koordinator for lederkonferansen
Bente Sandtorp,
e-post: bente.sandtorp@baptist.no tlf 901 22 032

Økonomikonsulent
Ngun Lian Thang Cunkap, e-post  cunkap@baptist.no tlf 955 53 932

Økonomikonsulent Kongo
Turid Vestøl, e-post turid.vestol@baptist.no tlf 404 07 902

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone