Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.

Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Referater fra styret finnes i mapper pr år nederst på siden.

Hovedstyret

Leder:
Sissel-Merete Berg

Hovedstyret

 

Medlemmer:

Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, sekretær
Reine Cihiluka ‐ Brevik, Home CHurch, Oslo, medlem arbeidsutvalget
Arthur Enders, Bergen Baptistmenighet
Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
Monica Zeiffert, Kristiansand Baptistmenighet
Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog
Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet (i Gabriel Stephens permisjonsperiode)

Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet (permisjon fra styrearbeidet)

Vararepresentanter:

1. Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet
2. Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av  Sissel Merethe Berg (sekretær), Hermod Bakkevoll (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær) og Reine Cihiluka ‐ Brevik. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Hovedstyremedlemmer – oppfølgingsansvar:
Økonomi:
Internasjonal misjon: Reine Cihiluka‐Brevik og Arthur Enders
Nasjonal misjon:
‐ Menighetsplanting: Gabriel Stephen og Monica Zeiffert 
‐ Menighetsutvikling: Hermod Bakkevoll
‐ Barn og Unge:
Reine Cihiluka-Brevik og Arthur Enders
‐ Flerkulturelt arbeid: Hermod Bakkevoll og Ni Cia Tawk Hmung
‐ Kommunikasjon og medier: Thaku Biakthasung Lian og Reine Cihiluka‐Brevik

Møteplan 2022

  • HS møte 17.‐18.06.22
  • HS møte 02.‐ 03.09.22
  • HS møte 13.-15.10.22
  • HS møte 10.11.22

 

 

 

 

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20132016-11-30 12:27
20142016-11-30 12:26
20152016-11-30 12:22
20162016-11-30 12:21
20172017-06-09 10:17
20182018-12-04 07:49
20192019-05-14 20:01
20202020-03-21 15:03
20212021-03-05 12:57
20222022-03-30 09:10
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone