Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Baptistkirken Norge mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.

Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Baptistkirken Norges virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Baptistkirken Norge.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Referater fra styret finnes i mapper pr år nederst på siden.

Hovedstyret

Leder:
Sissel-Merete Berg

Hovedstyret

Medlemmer:

Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, sekretær
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet, medlem arbeidsutvalget
Knut Olaf Frikstad, Grøtavær Baptistmenighet
Arthur Enders, Bergen Baptistmenighet
Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund (permisjon fra styrearbeidet. 1. vara møter i hennes sted).
Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog

Vararepresentanter:

1. Jorunn Singstad Djupvik, Eidsvoll  Baptistmenighet
2. Bård Aasland, Skien baptistkirke
3. Eugene NkuranyabahizIi, Sandenes Baptistmenighet
4. Øyvind Lorentzen, Brumunddal Baptistmenighet

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av Hermod Bakkevoll (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær) og Gabriel Stephen. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Hovedstyremedlemmer – oppfølgingsansvar:
Økonomi: Olav Berg
Internasjonal misjon:  Arthur Enders
Nasjonal misjon:
‐ Menighetsplanting: Gabriel Stephen
‐ Menighetsutvikling: Hermod Bakkevoll
‐ Barn og Unge:Thaku
Biakthasung Lian og Arthur Enders
‐ Flerkulturelt arbeid: Arthur Enders, Hermod Bakkevoll
‐ Kommunikasjon og medier: Thaku Biakthasung Lian

Møteplan 2024

19.-20. januar i Oslo
15.-16. mars i Oslo
6. juni i Skien

 

 

 

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20132016-11-30 12:27
20142016-11-30 12:26
20152016-11-30 12:22
20162016-11-30 12:21
20172017-06-09 10:17
20182018-12-04 07:49
20192019-05-14 20:01
20202020-03-21 15:03
20212021-03-05 12:57
20222022-03-30 09:10
20232023-02-12 07:18
20242024-02-08 12:15
   

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone