Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.

Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Referater fra styret finnes i mapper pr år nederst på siden.

Hovedstyret

Leder:
Sissel Merete Berg

Hovedstyret

Medlemmer:

Øystein Lode, Lys i Nord, Sortland Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien Baptistmenighet, sekretær
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet, medlem arbeidsutvalget
Lillian K Thorsen, Sentrumskirken Haugesund Baptistmenighet
Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog
Monica Zeiffert, Kristiansand Baptistmenighet
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet
Reine Cihiluka ‐ Brevik, Baptistmenigheten Home, Oslo

Vararepresentanter:

1. Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
2. Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
3. Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet
4. Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke

Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av  Sissel Merethe Berg (sekretær), Øystein Lode (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær) og Gabriel Stephen. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Hovedstyremedlemmer – oppfølgingsansvar:
Økonomi: Øystein Lode
Internasjonal misjon: Reine Cihiluka‐Brevik og Lillian Thorsen
Nasjonal misjon:
‐ Menighetsplanting: Gabriel Stephen og Monica Zeiffert 
‐ Menighetsutvikling: Hermod Bakkevoll
‐ Barn og Unge:
Thaku Biakthasung Lian
‐ Flerkulturelt arbeid: Hermod Bakkevoll og Thaku Biakthasung Lian
‐ Kommunikasjon og medier:Thaku Biakthasung Lian og Reine Cihiluka‐Brevik

Møteplan 2021

  • HS-møte 12.-13. februar - Teams
  • HS-møte 23.-24. april - Teams
  • HS møte 11. - 12. juni - Møtested Gardemoen
  • HS møte fredag 20. - 21. august - Møtested Gardermoen
  • HS møte fredag 16. oktober kl.09:00 -16.00 -Teams
  • HS møte 11. november kl. 10.00 - 18.00 - Møtested Gardermoen
  • DNB Landsmøte 12. 14. november på Gardermoen
  • HS møte 26. -27. november

 

 

 

 

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20132016-11-30 12:27
20142016-11-30 12:26
20152016-11-30 12:22
20162016-11-30 12:21
20172017-06-09 10:17
20182018-12-04 07:49
20192019-05-14 20:01
20202020-03-21 15:03
20212021-03-05 12:57
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone