Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.

Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Referater fra styret finnes i mapper pr år nederst på siden.

Hovedstyret

Leder:
Sissel-Merete Berg

Hovedstyret

Medlemmer:

Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien baptistkirke, sekretær
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet, medlem arbeidsutvalget
Reine Cihiluka ‐ Brevik, Home Church, Oslo,
Arthur Enders, Bergen Baptistmenighet
Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog

Vararepresentanter:

1. Knut Olaf Frikstad, Grøtavær Baptistmenighet
2. Bård Aasland, Skien baptistkirke
3. Eugene NkuranyabahizIi, Sandenes Baptistmenighet
4. Øyvind Lorentzen, Brumunddal Baptistmenighet

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av  Sissel Merethe Berg (sekretær), Hermod Bakkevoll (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær) og Gabriel Stephen. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Hovedstyremedlemmer – oppfølgingsansvar:
Økonomi: Olav Berg
Internasjonal misjon: Reine Cihiluka‐Brevik og Arthur Enders
Nasjonal misjon:
‐ Menighetsplanting: Gabriel Stephen
‐ Menighetsutvikling: Hermod Bakkevoll
‐ Barn og Unge:Thaku
Biakthasung Lian og Arthur Enders
‐ Flerkulturelt arbeid: Arthur Enders, Hermod Bakkevoll og Ni Cia Tawk Hmung
‐ Kommunikasjon og medier: Thaku Biakthasung Lian og Reine Cihiluka‐Brevik

Møteplan 2023

14.-15. april
2.-3. juni
31. august

 

 

 

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20132016-11-30 12:27
20142016-11-30 12:26
20152016-11-30 12:22
20162016-11-30 12:21
20172017-06-09 10:17
20182018-12-04 07:49
20192019-05-14 20:01
20202020-03-21 15:03
20212021-03-05 12:57
20222022-03-30 09:10
20232023-02-12 07:18
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone