Hovedstyret

Hovedstyret har den sentrale myndighet i Det Norske Baptistsamfunn mellom Landsmøtene, og fatter vedtak i samsvar med fullmakter fra Landsmøtet.

Hovedstyret har ansvaret for å presisere målsetninger og å trekke opp retningslinjer og rammer for Det Norske Baptistsamfunns virksomhet, og i den forbindelse fremme de nødvendige forslag for Landsmøtet. Det legger fram for Landsmøtet rapporter, regnskaper budsjett og arbeidsplaner/arbeidsmål som ikke hører inn under andre arbeidsgrener i Det Norske Baptistsamfunn.

Hovedstyrets medlemmer velges av landsmøtet for tre år om gangen. Tre er på valg hvert år.  Hovedstyreleder velges av landsmøtet blant styrets medlemmer. Det velges fire vararepresentanter i prioritert rekkefølge for et år om gangen.

Referater fra styret finnes i mapper pr år nederst på siden.

Hovedstyret

Leder:
Sissel Merete Berg

Hovedstyret

Medlemmer:

Øystein Lode, Lys i Nord, Sortland Baptistmenighet, nestleder
Kari Nøtland Sæthre, Skien Baptistmenighet, sekretær
Gabriel Stephen, Langesund Baptistmenighet, medlem arbeidsutvalget
Arthur Enders, Bergen Baptistmenighet
Ni Cia Tawk Hmung, Chin Bethel Church, Egersund
Monica Zeiffert, Kristiansand Baptistmenighet
Hermod Bakkevoll, Andenes Baptistmenighet
Reine Cihiluka ‐ Brevik, Baptistmenigheten Home, Oslo

Vararepresentanter:

1. Thaku Biakthasung Lian, Sinai Christian Church, Aurskog
2. Olav Berg, Lillehammer Baptistmenighet
3. Magnus Lund, Kvæfjord Baptistmenighet
4. Elise Angen, Oslo Sentrum Baptistkirke

Hovedstyret møtes normalt fem ganger i året. I september, november, februar, april og i forkant av landsmøtet.
Styret har et arbeidsutvalg. Det består i tillegg til styreleder av  Sissel Merethe Berg (sekretær), Øystein Lode (nestleder), Kari Nøtland Sæthre (sekretær) og Gabriel Stephen. Generalsekretæren møter fast i arbeidsutvalget og øvrige stab ved behov. Arbeidsutvalget arbeider etter mandat gitt av hovedstyret.

Første vara møter fast i hovedstyret.

Hovedstyremedlemmer – oppfølgingsansvar:
Økonomi: Øystein Lode
Internasjonal misjon: Reine Cihiluka‐Brevik
Nasjonal misjon:
‐ Menighetsplanting: Gabriel Stephen og Monica Zeiffert 
‐ Menighetsutvikling: Hermod Bakkevoll
‐ Barn og Unge:
Thaku Biakthasung Lian
‐ Flerkulturelt arbeid: Hermod Bakkevoll og Thaku Biakthasung Lian
‐ Kommunikasjon og medier: Thaku Biakthasung Lian og Reine Cihiluka‐Brevik

Møteplan 2021

  • HS-møte 12.-13. februar - Teams
  • HS-møte 23.-24. april - Teams
  • HS møte 11. - 12. juni - Møtested Gardemoen
  • HS møte fredag 20. - 21. august - Møtested Gardermoen
  • HS møte fredag 16. oktober kl.09:00 -16.00 -Teams
  • HS møte 11. november kl. 10.00 - 18.00 - Møtested Gardermoen
  • DNB Landsmøte 12. 14. november på Gardermoen
  • HS møte 26. -27. november

 

 

 

 

Hjem 
 
NavnTaggerStørrelseDato  
20132016-11-30 12:27
20142016-11-30 12:26
20152016-11-30 12:22
20162016-11-30 12:21
20172017-06-09 10:17
20182018-12-04 07:49
20192019-05-14 20:01
20202020-03-21 15:03
20212021-03-05 12:57
   

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone