Varslingsrutiner i Det Norske Baptistsamfunn

I vedtatte varslingsrutiner for Det Norske Baptistsamfunn (DNB) finnes retningslinjer for mottak av varsler og håndtering av saker som innebærer seksuelle krenkelser, maktmisbruk og økonomisk mislighold i DNB. For å sikre en trygg organisasjon er det nødvendig med både forebyggende arbeid og et effektivt beredskapsarbeid.

Varslingsrutiner i Det Norske Baptistsamfunn

Det er styrets ansvar at oppdaterte varslingsrutiner vedtas hvert år, og administrasjonens ansvar at disse til enhver tid er på plass.

Varslingsside

DNB har sammen med Ung baptist etablert en beredskaps- og rådgivningsgruppe med navn «TRYGG». Denne gruppen har utarbeidet veiledere og retningslinjer i relaterte saker.

http://ungbaptist.no/trygg

Alle ansatte, frivillige medarbeidere og tillitsvalgte skal ha kjennskap til hvordan saksgangen er i organisasjonen og hva som er deres ansvar hvis de får mistanke om eller blir kjent med overgrep eller mislighold utført av en ansatt eller frivillig medarbeider/tillitsvalgt.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone