Etiske retningslinjer

Lønns og personalutvalget i Det Norske Baptistsamfunn (LPU) har utarbeidet et forslag til etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte i menighetene, basert på etiske retningslinjer vedtatt av Hovedstyret for ansatte og tillitsvalgte sentralt.

Det foreliggende utkastet er basert på at regelverket gjøres gjeldende for ansatte og menighetsrådet. Menigheten står fritt på å endre virkeområdet for retningslinjene, men må da tilpasse dokumentet tilsvarende.

LPU anbefaler at det vedlagte forslaget (i menyen til høyre) vedtas og gjøres gjeldende i menighetene.

 

Kontaktperson for LPU er Roger Dahl, tlf. 959 75 478 roger.dahl@baptist.no

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone