Nettside i Cornerstone

I menighetenes Cornerstone-installasjon er det inkludert en giverside som ­kan lenkes til menighetens eksisterende nettside. Men menigheter som ønsker det, kan få hele nettsiden sin publisert gjennom Cornerstone. På denne siden kan du lese et tilbud om det.

Fordelene

Fordelene med nettsider i Cornerstone er:

 • Driftsutgiften dekkes av hovedkontoret. Kostnadene nevnt i tilbudene nedenfor er engangsbeløp. 
   
 • Menigheten får samme leverandør for medlems­håndtering, givertjeneste og nettside.
   
 • Pub­lisering og ­vedlikehold skjer i samme ­verktøy som ­medlemshåndteringen. Færre ting å lære.
   
 • Det er kobling mellom giversiden og ­gaveregistreringen i medlemsdatabasen.
   
 • Nettsidene følger myndighetenes krav til ­sikkerhet for nettsider og personopplysninger.
   
 • Sidene tilpasses automatisk til enheten som brukes, enten det er mobil, nettbrett eller ­datamaskin (responsivt design).
   
 • Sidene er optimalisert for å fylle kravene til universell utforming.

 

Nettsidemal

Kommunion (som leverer Cornerstone) har laget en nettsidemal som kan skaleres til menighetens behov. Sidene har logo, en menylinje og knapper for sosiale medier øverst. Hoveddelen består av én spalte. Nederst er det et bunnfelt med kjerne­opplysninger.

Det er tre pakker å velge blant. Vi har antydet litt om hva slags behov og ressurser som kan henge sammen med menighetens valg av pakkeløsning. Prisene er kostnaden for oppsett.
 

Enkel

Denne pakken passer for menigheter med et begrenset behov og med liten kapasitet til å vedlikeholde nettsiden.

 • Pris: 6.250 kr inkl mva + utgiften til endring av IP-adresse (ca 500 kr - valgfritt).
 • Oppsett: Kommunion setter opp siden med det innholdet menigheten leverer, og hjelper til med å legge ut siden.
 • Brukeropplæring: Video.
 • Innhold: Forside, én underside, kalenderside og ­giverside – til sammen fire sider.
  • Forside og underside kan ha foto, tekst og ”hvem er vi”-vindu.
  • Kalenderen er en enkel matrise med opplysninger fra internkalenderen i Cornerstone.

 

Standard

Denne pakken passer for menigheter med behov for flere (og til og med mange) undersider, og som har kapasitet til å vedlikeholde siden i det minste 3-4 ganger månedlig.

 • Pris: 11.250 kr inkl mva + utgiften til endring av IP-adresse (ca 500 kr - valgfritt).
 • Oppsett: Kommunion gir starthjelp og videoundervisning. Oppbyggingen krever noe tid for en ansvarlig person.
 • Brukeropplæring: Video.
 • Innhold: Som ENKEL, men kan bygges ut med mange undersider og tilpasset ­menystruktur. Dessuten:
  • forside med ­kalenderfokus, annonseringsvindu og podcast.
  • detaljside for kalenderhendelser
  • podcast-arkiv med detaljside for hver podcast

🔗​ Se eksempel: https://medlem.baptist.no/standard

Max

Max-pakken passer for menigheter som har avanserte behov og som har kapasitet til jevnlig vedlikehold av nettsiden.

 • Pris: 16.250 kr inkl mva + utgiften til endring av IP-adresse (ca 500 kr - valgfritt).
 • Oppsett: Egeninnsats i samarbeid med Kommunion (inntil 3 konsulenttimer). Videohjelp er også tilgjengelig.
 • Brukeropplæring: Video + 1 time konsulenttid.
 • Innhold: Alt fra STANDARD, pluss:
  • nyheter på forsiden
  • mulighet for å tegne seg for nyhetsbrev
  • forsideslider med rullerende bilder
  • fleksibelt bunnfelt.

🔗​ Se eksempel: https://medlem.baptist.no/max

 

Spørsmål og bestilling

Spørsmål og avklaringer rundt tilbudet kan gjøres på e-post til Aron Uno Larsson i Kommunion.

📧 Send e-post til Aron Uno Larsson.

Bestilling gjøres via skjemaet under

 

Bestill nettside
Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone