Viktige datoer og tidsfrister

Som menighetsleder er det en del datoer og tidsfrister som må overholdes. Se nedenfor for oversikt!

10. januar: Innrapportering skattefrie gaver. Se denne artikkelen for veiledning!

15. februar: Frist oppdatering medlemsregister, inkl. vigsler og andre seremonier.

20. februar: Siste frist retting av innrapportering av skattefrie gaver

5. mars: Frist for innsending av nominasjoner til valg på landsmøtet.

10. april: Frist innsending av årsregnskap 2022

10. april: Frist innsending av årsrapport 2022 og utvidet årsrapport 2022. UTSATT FRIST TIL 1. MAI

1. juni: Frist søknad om Mvakompensasjon

14. august: Påmelding til landsmøtet og innsending av menighetens fullmakter

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone