Viktige datoer og tidsfrister

Som menighetsleder er det en del datoer og tidsfrister som må overholdes. Se nedenfor for oversikt!

10. januar: Innrapportering skattefrie gaver.

23. januar: Frist for innsending av respons på den 2. BID2022-høringen

15. februar: Frist oppdatering medlemsregister, inkl. vigsler og andre seremonier.

20. februar: Siste frist retting av innrapportering av skattefrie gaver

20. april: Frist innsending av årsregnskap 2021 (NYTT!)

20. april: Frist innsending av årsrapport 2021 og utvidet årsrapport 2021

1. mai: Frist for innsending av nominasjoner til valg på landsmøtet.

8. mai: Frist for innsending av respons på den 3. BID2022-høringen

1. juni: Frist søknad om Mvakompensasjon

11. august: Siste frist for innsending av forslag til behandling på landsmøtet

15. oktober: Påmelding til landsmøtet og  melding om delegater med fullmakt fra menighetene til å representere

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone