Økonomi

Menigheten må ha et fungerende system for regnskapsføring. Dette består minimum i registrering av inn- og utgående bilag, og skal revideres årlig av valgt intern revisor. Dette skal være en annen enn menighetens forstander eller regnskapsfører. Regnskapet skal også godkjennes av menighetens årsmøte.

For regnskapsrapportering er det ikke nødvendig å bruke databaserte regnskapsprogrammer, selv om dette letter rapporteringen.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone