Økonomi

Menigheten må ha et fungerende system for regnskapsføring. Dette består minimum i registrering av inn- og utgående bilag, og skal revideres årlig av valgt intern revisor. Dette skal være en annen enn menighetens forstander eller regnskapsfører. Regnskapet skal også godkjennes av menighetens årsmøte.

For regnskapsrapportering er det ikke nødvendig å bruke databaserte regnskapsprogrammer, selv om dette letter rapporteringen.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone