Kontroll av medlemsstatus innen 15. februar

For 2023 må systemet være ferdig oppdatert senest 15. februar 2024. Det er kun medlemmer som er registrert bosatt i Norge, har fått registrert 11-sifret personnummer, ikke er medlem av annet tros- eller livssynssamfunn i Norge og hadde aktivt medlemskap pr 1. januar som er støtteberettigede.
Som et ledd i kvalitetssikring av medlemslistene har vi nå lagt inn tilbakemeldingsstatus fra Statsforvalteren i medlemssystemet for alle menighetene. Tidligere fikk vi disse tilsendt på papir, men de finnes nå kun i digital form. For å lette på administrasjonen og ivareta personvernshensyn vil vi framover kun legge dette direkte inn i medlemssystemet.Det er viktig at menighetene holder medlemssystemet ajour slik at vi innrapporterer mest mulig korrekt.
 
Vi ber derfor menighetene om fortløpende å ajourføre i forhold til medlemsstatus, innmeldinger, utmeldinger, fødte og døde. For 2023 må systemet være ferdig oppdatert senest 15. februar 2024. Det er kun medlemmer som er registrert bosatt i Norge, har fått registrert 11-sifret personnummer, ikke er medlem av annet tros- eller livssynssamfunn i Norge og hadde aktivt medlemskap pr 31.12. året før som er støtteberettigede.

Status ved tilbakemelding er lagt inn som en «tagg», et stikkord, på de som har uavklart status. Disse finner du ved å logge inn i medlemssystemet for menigheten, velge «Filtre» og «Vis mer» og «Tagger» deretter klikke på taggkategori «Menigheten», og klikk «Anvend» (blå knapp til høyre i vinduet).

Du kan komme over følgende tagger med tilbakemeldingsstatus:

Ikke bosatt 2022

Vedkommende er ikke registrert som bosatt i Norge, og dermed ikke støtteberettiget. Dersom du mener dette må være feil må du ta kontakt med vedkommende og be om at de får ordnet sin bosettingsstatus med folkeregisteret. I motsatt fall trenger du ikke å gjøre noe med dette.

Dobbelt medlemskap 2022

Vedkommende er registrert som medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Vi har ingen opplysninger om hvilket det er, men vedkommende kan selv ta kontakt med Brønnøysundregistrene på tlf. 75007500 og få tilsendt en oversikt til sin folkeregistrerte adresse. Dobbeltmedlemskap mot Den norske kirke kan finnes på www.kirken.no – her kan man også melde seg ut direkte. Aktuell tilbakemelding kan være at de ikke ønsker å stå som medlem i menigheten, da må de meldes ut i medlemssystemet. Evt så ønsker de å stå som medlem i menigheten, da må de selv melde seg ut av det andre trossamfunnet de er registrert som medlem i.

D-nummer 2022

Vedkommende har D-nummer (midlertidig personnummer) og ikke gyldig norsk personnummer. Undersøk om vedkommende har fått norsk personnummer i mellomtiden.

OBS: Når du er ferdig med å behandle en status sletter du taggen på den det gjelder.

Vi fikk tilbakemelding om tre ugyldige fødselsnummer. Disse har vi rettet opp. Vi har i tillegg registrert som døde de vi fikk tilbakemlding om at var døde. Alle er satt med dødsdato 31. desember 2022 slik at disse ikke blir med i neste rapportering. Dersom dere ønsker å se hvem disse var er det mulig å søke fram døde medlemmer i menighetsregisteret.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone