Registrering av skattefrie gaver

Fra 2019 bruker vi medlemssystemet som system for skattefrie gaver. Her finner du en oppskrift på å komme i gang.

Alle som skal registrere skattefrie gaver trenger en bruker til Cornerstone med brukernivå "Økonomi". Ta kontakt med oss for å få opprettet bruker! 

Slik registrerer du skattefrie gaver:

1. Sjekk at alle du skal registrere er lagt inn i medlemssystemet med rett adresse og med fødselsnummer (11 siffer). Dette gjør du under "Kontakter". 

2. Velg menyvalget "Givertjeneste" og "Registrer manuelle gaver"

3. Velg formål. "Generelle gaver" kommer opp som standard. For de fleste menigheter er dette tilstrekkelig, men det er også mulig å registrere flere formål. 

4. Søk opp giver

5. Legg inn dato, beløp og velg "betalingsvalg" (dvs hvordan pengene er kommet inn). Husk at tillatt maksbeløp for gaver gitt kontant er kr. 10.000. For bankoverføring er maksbeløpet kr. 50.000 for inntektsåret 2019.

6. Legg inn evt. kommentar. Klikk "Registrer". 

Dette er alt! 

OBS: Menigheter med avtalegiroordning i Solidus bes ta kontakt med oss før dere begynner å registrere gaver i nytt system.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone