Registrering av skattefrie gaver

Fra 2019 bruker vi medlemssystemet som system for skattefrie gaver. Her finner du en oppskrift på å komme i gang. Artikkelen inneholder mye informasjon, pass på at du leser helt til slutten av siden!

Alle som skal registrere skattefrie gaver trenger en bruker til Cornerstone med brukernivå "Økonomi". Ta kontakt med oss for å få opprettet bruker! 

Slik registrerer du skattefrie gaver:

1. Sjekk at alle du skal registrere er lagt inn i medlemssystemet med rett adresse og med fødselsnummer (11 siffer). Dette gjør du under "Kontakter". Dersom du også sørger for at epostadresse og/eller mobilnummer er registrert på alle giverne kan vi sende årsoppgave elektronisk. Dette er svært arbeidssparende og mye billigere.

2. Velg menyvalget "Givertjeneste" og "Registrer manuelle gaver"

3. Velg formål. "Generelle gaver" kommer opp som standard. For de fleste menigheter er dette tilstrekkelig, men det er også mulig å registrere flere formål. 

4. Søk opp giver. Dersom giveren ikke finnes i systemet kan du legge til ny giver. Husk da å legge til personnummer under "Kontakter" i etterkant!

5. Legg inn dato, beløp og velg "betalingsvalg" (dvs hvordan pengene er kommet inn). Husk at tillatt maksbeløp for gaver gitt kontant er kr. 10.000. For bankoverføring er maksbeløpet kr. 50.000 for inntektsåret 2021.

6. Legg inn evt. kommentar. Klikk "Registrer". 

 

OBS: Menigheter med avtalegiroordning i Solidus bes ta kontakt med oss før dere begynner å registrere gaver i nytt system.


Når du er ferdig med å registrere for et år:

 1. Gå til menyvalget "Skattefradrag" under "Givertjeneste"
 2. Velg "Lag rapport" til høyre i vinduet
 3. Se over de meldingene du evt. får om manglende personnummer.
 4. Når du har rettet evt feil, klikk "Lag rapport".
 5. Klikk på de tre prikkene ved siden av rapporten som ble generert for året og velg «Vis detaljer».
 6. Klikk på de tre prikkene ved siden av den nye rapporten, velg «Send til DNB - nasjonal medlemsbase». OBS: Første gangen du gjør dette vil du bli bedt om å legge inn gruppenavn og organisasjonsnummer. Gruppenavn er menighetens navn, og du må legge inn menighetens organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. Dette blir lagret til senere innrapporteringer.

Fast frist for å gjøre innrapportere gaver er 10. januar hvert år.

 

Ved endringer og behov for ny innrapportering

Uansett hvilket system menigheten bruker er det mulig å gjøre endringer eller etterregistreringer i innrapporterte gaver for året. Dersom dere gjør dette innen 20. februar blir gaven med i skattemeldingen for året før.

Slik gjør du det:

 • Justere beløp ned ved å registrere et minusbeløp på samme giver;
 • Justere opp ved å legge til ny gave.
 • Manglende fødselsnummer legges inn under «kontakter». Det er kun gaver på personer med korrekt 11-sifret fødselsnummer som blir innrapportert.
 • Det er mulig å registrere gaver på givere som ikke var med i forrige innberetning pr. 10. januar.
 • Legg inn epostadresse og/eller mobilnummer på giver under "kontakter"

Når du er ferdig med å gjøre endringer:

Om du bruker Solidus, følg deres prosedyre for endringer i epost mottatt fra dem.

Om du bruker Cornerstone, gjør følgende:

 1. Gå til menyvalget «Skattefradrag», klikk på de tre prikkene ved siden av rapporten som allerede er generert for året og velg «Vis detaljer».
 2. Klikk på «Lag korreksjonsrapport». Du vil da få opp en sumrapport over hvilke endringer som er registrert siden første innberetning. Her vil det komme opp om det mangler fødselsnummer på noen av giverne. Dersom du har dette, klikk deg inn på hver enkelt som kommer opp og legg inn fødselsnummer (11 sifre sammenhengende uten mellomrom). Når du er ferdig med alle endringer, klikk OK.
 3. Når korreksjonsrapporten er klar, klikk på de tre prikkene ved siden av den nye rapporten, velg «Send til hovedrom».

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone