Hvordan melde ut et medlem?

Det er viktig å følge rett prosedyre for utmelding av medlemmer. Denne artikkelen viser deg hvordan!

Gå inn i systemet på http://medlem.baptist.no/*din menighet*/

Hvordan melde ut et medlem?

Skriv inn navnet på den du vil melde ut i søkeboksen, klikk "Søk".

Velg deretter personen du skal velge ut ved å klikke på navnet i listen under søkeboksen.

Klikk på fanen "Medlemmer".

Hvordan melde ut et medlem?

Utenfor linjen for medlemskap, klikk "Handlinger", deretter "rediger".

Hvordan melde ut et medlem?

Klikk "Sett utmeldingsdato"

Skriv inn ønsket dato, klikk deretter lagre.

Bildet skal nå vise "Avsluttet *dato for utmelding*" under medlemskapstypen.

Hvordan melde ut et medlem?

Klikk "Lagre og lukk" for å avslutte.

 

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Michelets vei 62c, N-1368 Stabekk, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone