Hvordan melde ut et medlem?

Det er viktig å følge rett prosedyre for utmelding av medlemmer. Denne artikkelen viser deg hvordan!

OBS! Du har ikke lov til å slette personer med historisk medlemskap. Alle tidligere medlemmer skal fortsatt ligge i systemet.

Se også artikkelen "Rutiner for inn- og utmelding" for mer informasjon om dette.

Gå inn i systemet på http://medlem.baptist.no/*din menighet*/

 

Hvordan melde ut et medlem?

 

Skriv inn navnet på den du vil melde ut i søkeboksen, klikk "Søk".

Velg deretter personen du skal velge ut ved å klikke på navnet i listen under søkeboksen.

Klikk på fanen "Medlemmer".

 

Hvordan melde ut et medlem?

 

Utenfor linjen for medlemskap, klikk "Handlinger", deretter "rediger".

Hvordan melde ut et medlem?

Klikk "Sett utmeldingsdato"

Skriv inn ønsket dato, klikk deretter lagre.

Bildet skal nå vise "Avsluttet *dato for utmelding*" under medlemskapstypen.

 

Hvordan melde ut et medlem?

 

Klikk "Lagre og lukk" for å avslutte.

 

 

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone