Registrering av vigsler i medlemssystemet

Vi må innrapportere antall vigsler til Statsforvalteren. Derfor er det viktig at alle vigsler registreres i medlemssystemet.

Pga ny trossamfunnslov er det endringer i innrapporteringen til Statsforvalteren. Vi må innrapportere antall vigsler, og for å få dette enkelt til må alle menigheter registrere vigsler i systemet.

Oppskriften for hvordan du gjør det finner du på denne siden.

Det er også en fordel om alle andre seremonier registreres her, dette er et ledd i prosessen mot å få en fulldigital statistikkinnrapportering som på sikt vil erstatte statistikkskjemaet menighetene sender inn hvert år.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone