Registrering av seremonier - vigsler, dåp, begravelser, mm.

Det er viktig at alle kirkelige seremonier registreres i systemet. Særlig for vigsler er dette viktig, da vi må rapportere antall til Statsforvalteren. Dette gjelder uansett om personene var medlemmer av menigheten eller ikke.

Slik gjør du det:

  1. Dersom personen ikke ligger i systemet allerede, gå til kontakter - legg til ny kontakt. Fyll ut personalia og annen personlig informasjon. Dersom personen ligger i systemet allerede kan du bare søke vedkommende opp.
  2. Gå til fanen "Medlemmer". Ikke legg til medlemskap dersom personen ikke er medlem.
  3. Velg "Legg til ny seremoni". Velg type seremoni, og legg til informasjonen. For vigsel velger du også "Legg til ny person" for den andre personen i vigselen.
  4. Klikk "OK" og "Lagre og lukk" nederst på siden.
Registrering av seremonier - vigsler, dåp, begravelser, mm.

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone