Åpner for gudstjenester

I flg den nye anbefalingen fra myndighetene 19. februar videreføres de fleste nasjonale tiltakene, men for kirkene innføres en viktig endring om at fastmonterte stoler erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser.

Fra midtnatt 23. februar endres kravet om fastmonterte stoler  med krav om tilviste plasser. Det innebærer at gudstjenestedeltakere kan sitte på stol, benk eller lignende, eller være på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Denne endringen åpner for større arrangementer i langt flere lokaler.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer. Dette inkluderer begravelser og bisettelser, der kravet til nå har vært maksimalt 50 personer.

Det innebærer at en fortsatt må forholde seg til avstandsregler på minst en meter fra skulder til skulder, ved artikulert sang øker avstanden ytterligere, samt at en ellers forholder seg til retningslinjene i smittevernveilederen og lokale begresninger, som kan være strengere enn dette.

Det er også en anbefaling om å unngå å samle folk på tvers av kommunegrensene.
Les mer informasjon om tolkning av denne føringen

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone