Hvordan legge til nytt medlem?

Å holde medlemslisten oppdatert er det viktigste du bruker systemet til. Her er en innføring i hvordan legge til nye medlemmer.

Se også artikkelen "Rutiner for inn- og utmelding" for mer informasjon om dette.

Gå inn i systemet på medlem.baptist.no/*din menighet/

Det er tre måter du kan legge til medlemmer, A) om det er en helt ny kontakt, B) vedkommende allerede finnes i kontaktlisten (rull ned hit for å finne B), eller C) vedkommende har en annen medlemskategori fra før (rull hit for C).

A) Dersom personen ikke ligger i kontaktlisten

1. Klikk på knappen «legg til medlem»

 

Hvordan legge til nytt medlem?

 

2. Skriv inn navn, fødselsnummer og fødselsdato (+ annen informasjon om du ønsker under fanen "kontaktinformasjon")

 

Hvordan legge til nytt medlem?

 

 

3. Gå til fanen «Medlemmer», klikk «Opprett medlem».

 

Hvordan legge til nytt medlem?

 

 

 

Hvordan legge til nytt medlem?

4. Klikk "Legg til medlemskap"

 

 

 

 

 

Hvordan legge til nytt medlem?

5. Velg typen medlemskap, legg til innmeldingsdato og annen informasjon. Klikk "Lagre".

 

 

 

6. Dersom innmeldingen skjer i forbindelse med dåp, klikk «Legg til ny seremoni» under linjen med medlemskapstatus. Velg typen seremoni, legg inn dato og klikk "Lagre".

 

B) Dersom personen du vil legge til som medlem allerede finnes i kontaktlisten

Mange ganger er en person du vil legge til som medlem allerede en person menigheten har hatt kontakt med og har på sin kontaktliste. For å legge til en slik kontakt, følg prosedyren nedenfor:

1. Gå til menyvalget "Kontakter" helt øverst i bildet og søk opp vedkommende.

2. Klikk på navnet for å åpne kontaktkortet, følg deretter prosedyren fra punkt 3. ovenfor.

 

C) Dersom personen du vil legge til som medlem allerede er registrert med en annen medlemskategori

Dette oppstår f.eks. når en person er registrert som barn eller med begrenset medlemskap skal overføres til fullt medlemskap.

Da må personen først meldes ut av den kategorien de er i nå (se denne artikkelen for utmeldingsprosedyre), deretter må korrekt medlemskapskategori legges til. Se punkt 4 ovenfor.

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone