Strømstøtte 3.og 4. kvartal 2023

Søknadsportalen åpnes 31. januar og fristen for å søke 28. februar.

For tredje kvartal 2023 er det kun prisområde NO2 (Kristiansand) som kan søke strømstøtte (bare for forbruk i august og september). Ingen av de andre prisområdene hadde høye nok strømpriser til å motta strømstøtte for denne perioden. 

Fra september – desember 2023 får tilskuddsmottakere dekket 90 prosent av strømprisen per time som overstiger 70 øre per kWt. For kommende søknadsrunde (1. kvartal 2024) vil terskelverdien øke til 73 øre per kWt.  

For mer informasjon og søknadsskjema:

https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/

 

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone