Innkalling til landsmøtet

Vi innkaller med dette til Det Norske Baptistsamfunns landsmøte på Quality Hotel Ålesund, 1.-3. september 2023
  • Siste frist for innkomne forslag er torsdag 25. mai. (Dette er en uke tidligere enn vedtektene regulerer det til fordi møtekabalen til hovedstyret kommer i veien for ordinær frist).
     
  • Sakslisten og sakspapirene offentliggjøres på intranett.baptist.no innen lørdag 1. juli
     
  • Årbok 2023 med sakspapirer sendes menighetene elektronisk og kan bestilles i trykket utgave

 

Oslo, 24. februar 2023

Bjørn Bjørnø
Generalsekretær

Baptistkirken Norge  |   Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway
Tlf. (+47) 67103560  |   post@baptist.no
Gavekonto 3000.15.93672  |  VIPPS: 10910 
baptist.no

Powered by Cornerstone