Inviterer til nasjonal markering med bønn for Ukraina

Norges Kristne Råd og Bispemøtet i Den norske kirke inviterer alle menigheter til en felles bønnedag i gudstjenestene søndag 9. oktober 2022.

Bønnedagen holdes i solidaritet med det ukrainske folk. Vi ber om at dere formidler videre den vedlagte invitasjonen til alle menigheter i deres sammenheng. Det vil om kort tid være klar en nettsak på NKR sin nettside også, og den må dere gjerne dele videre

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone