Lønnstabell 2022

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor er avsluttet, og gir et gjennomsnittlig lønnshopp på 3,85%.

Siden for lønn er oppdatert og her finner du også oppdatert lønnstabell. Merk at lønnsoppgjøret har tilbakevirkende kraft til 1. mai 2022.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone