Informasjon om søndag for forfulgte

Søndag for forfulgte er lagt til 14. november, samme søndag vi avslutter vårt landsmøte. Se informasjon fra Stefanusalliansen om hvordan søndagen kan markeres.

«DER SMÅ KRISTNE SAMFUNN KJEMPER FOR Å OVERLEVE»

Informasjon om søndag for forfulgte

I november hvert år markerer kirker i mange land «Søndag for de forfulgte». Denne dagen står vi sammen i solidaritet med kristne over hele verden som opplever diskriminering og forfølgelse. Samtidig står vi opp for retten til trosfrihet for alle mennesker.

Årets tema er: Der små kristne samfunn kjemper for å overleve! I Tyrkia og Irak har det vært kristendom siden apostlenes dager. Dette er ikke kirker grunnlagt av vestlige misjonærer. Nå kjemper kristne samfunn for å overleve. Vi vil vise dem solidaritet og handling!

I år faller «Søndag for de forfulgte» på 14. november. Dette er en økumenisk dag der troende fra mange kirkesamfunn står sammen om å vise kristent samhold.

Vi ønsker å inspirere og oppfordre menigheter til å markere denne dagen. Det er også mulig å markere en annen søndag som passer menigheten bedre. Dere kan være med å utgjøre en forskjell gjennom forbønn, gaver og engasjement for de som er undertrykt for sin tro!

Dere finner mange og nyttige ressurser til markeringen på våre nettsider: https://www.stefanus.no/for-menigheten/sondag-for-de-forfulgte/. Her finnes liturgiske elementer, bønner, prekentips, salmeforslag, tips for familiegudstjeneste etc. – samt bakgrunnsstoff, utfyllende artikler og mye annet.

Bli med og marker «Søndag for de forfulgte» i deres menighet!

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone