Utlysning av dialogmidler

Vi minner om frist for å søke tilskuddsmidler til dialog, debatt, samarbeid og kunnskapsutvikling er 25. juni.

«Barne- og familiedepartementet utlyser 3,2 mill. kroner til dialogarbeid og tiltak som kan bidra til kunnskapsutvikling og debatt om tros- og livssynspolitiske spørsmål. Tros- og livssynssamfunn, andre frivillige organisasjoner, lag, foreninger mv. samt kommuner kan søke om tilskudd. Søknadsfristen er 25. juni 2021. Opplysninger om ordningen, søknadsskjema og regelverk er publisert HER»

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone