Varsel om tidspunkt for høring i forbindelse med landsmøtevedtak vedrørende vår baptistiske identitet

BID2022 komiteen, som jobber etter oppdrag fra landsmøtet, har varslet at en i mai vil slippe den første høringen på utkastene som det jobbes med fram mot landsmøtet 2022.

Selv om situasjonen  med Covid-19 restriksjoner også påvirkler dette arbeidet, som alt annet vi driver med, jobber utvalget godt. Dokumentasjon til første høring i menighetene sendes ut medio mai og frist på tilbakemelding vil være den 10.juni 2021.

Den 20. mai 2021 kl 19. vil det settes opp et Zoom-møte, hvor (bakgrunnen for) materialet som sendes ut gjennomgås. Hensikten er at dere får et best mulig innblikk i materialet og muligheten til å stille evt. spørsmål som er relevant i forbindelse med involvering av egne menigheter.  Lenke til dette møtet vil bli sendt noen dager i forkant.

Vi oppfordrer dere også til å sette av tid til refleksjon rundt dokumentet i egne menigheter i løpet av uke 21-23.

 

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone