#etstikkforfellesskapet

Tros- og livssynssamfunnene har gjennom Korona-pandemien vært gode eksempler. Nå lanseres forbildeaksjonen #etstikkforfellesskapet, som vi oppfordres til å bringe videre!

Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn gir følgende utfordring:
Vi er nå inne i det som forhåpentligvis er den siste delen av pandemien. Tros- og livssynssamfunnene i STL har gitt mange viktig bidrag så langt.

I fasen vi nå befinner oss i trenger vi forbilder som kan stå frem og vise at de har tenkt til å vaksinere seg. Viktig er det også å gjøre det klart at man fremdeles må teste seg ved mistanke om sykdom.

Ledere i tros- og livssynssamfunnene nyter stor respekt, særlig i sine egne miljøer, og dette kan bidra til å motvirke eventuell vaksineskepsis. Som ved tidligere kampanjer ønsker vi at representanter for tros- og livssynssamfunnene lar avbilde med et ark eller plakat med påskriften: #etstikkforfellesskapet.

Man kan bruke egne ark eller plakater, eller benytte seg av versjonen som ligger i tilknytning til artikkelen. 

I sosiale medier vil vi også bruke denne følgeteksten: «Jeg tester meg ved behov, og vaksinerer meg når det er min tur».

Dersom dere legger ut bildet selv, er det fint om dere også skriver denne emneknaggen i statusoppdateringen:  #etstikkforfellesskapet. Det er fint om dere dessuten legger til emneknaggen: #koronadugnad, og «tagger» Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

et finnes også en Facebook profilbilderamme

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone