Julegaven til helsearbeid

Som vi har varslet om i epost tidligere, årets julegave går til helearbeidet i Kongo. I linken finner du ressurene som trengs for å gjennomføre inn samlingen i menigheten, enten dere har digital gudstjeneste eller samles i kirken.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone