Ny lønnstabell fra 1. september

Lønnsoppgjøret for 2020 ble utsatt til høsten pga corona. Nå er dette på plass, og nye lønnstabeller er publisert.

Lønnsoppgjøret i offentlig sektor ble gjort opp med en ramme på 1,7%. Lønnstabellene er produsert med med dette som utgangspunkt, og ligger til nedlasting på denne siden. Tabellen gjøres gyldig fra 1. september 2020.

Husk at vi må ha tilsendt OTP-melding for alle lønnsendringer.

 

 

Spørsmål ang lønn og andre personalsaker i DNBs menigheter rettes til økonomileder Håkon Sigland på epost hakon.sigland@baptist.no, eller tlf. 40 22 68 80.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone