Nye krisepakker

I henhold til oversikten på Lotteri- og stifelsestilsynet vil dere se at flere kirkesamfunn ved sine lokalmenigheter har fått kompensasjon allerede i den første krisepakken.

Se oversikt

Ny og utvidet krisepakke ble behandlet i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som får ansvar for å følge opp kompensasjoner som angår kirkene. Ettersom vi i staben fort går i ferie, ber vi dere følge med på lottstift.no og https://lottstift.no/nb/koronavirus-informasjon/ hvor oppdatert informasjon blir lagt ut.

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone