Nye krisepakker

Søknadsfristen for krisepakke 2 går ut 15. september.. Det kan være verdt å søke for menighetene.

Ny og utvidet krisepakke ble behandlet i Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Vi varslet om dte rett før somemrferien. Nå nærmer søknadsfristen for krisepakke 2 seg faretruende, og vi minner om muligheten til å søke støtte.

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som får ansvar for å følge opp kompensasjoner som angår kirkene. Følg med på lottstift.no og https://lottstift.no/nb/koronavirus-informasjon/ hvor oppdatert informasjon blir lagt ut.

Det er også gått ut melding om at regjerningen forlenger kompensasjonsordningen ut 2020. Det betyr at man også kan søke kompensasjon for perioden 1.9-31.12.2020. Det er fint om dere gir oss en tilbakemelding på om dere har søkt/kommer til å søke.

 

Det Norske Baptistsamfunn  |  Chr. Krohgs gt 34, N-0186 Oslo, Norway  |  Tlf. (+47) 67103560  |  baptist.no

Powered by Cornerstone